МестниРегулативни

Нови изисквания за OSRO при бункероване в Аржентина

Всички кораби бункероващи в Зона Комун и на 12 мили от брега на Ла Плата трябва да имат договор с Oil Spill Response Organization (OSRO).

Aаржентинската брегова охрана изисква всички кораби, които бункероват в Зона Комун (Ла Плата, в рамките на 12 мили от брега), да имат сключен договор с OSRO за реагиране в рамките на 60 минути в случай на нефтен разлив. За това сигнализира West of England.

Изискването се отнася за всички кораби, независимо дали са танкери или не.

По-рано при тълкуването на това изискване се смяташе, че само танкерът доставящ бункера трябва да има договор с OSRO за реагиране в случай на нефтен разлив.

Сега става ясно, че изискването на бреговата охрана в Ла Плата, се отнася за всички кораби. Всеки кораб, който планира да бункерова в Зона Комун, трябва да гарантира, че в случай на разлив на нефтопродукти ще се реагира в рамките на 60 минути от неговото установяване (т.е. да има „OSRO Certificate“).

Когато бункероването се извършва на кея, трябва да се постави боново заграждение, а когато е на рейда да бъдат обезпечени оборудване и персонал, осигурени от одобрена от бреговата охрана Oil Spill Response Organization (OSRO).