България

15 години Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Казват, че по Коледа мечтите се сбъдват. И най-вече големите мечти. Преди 15 години една смела мечта си проправя път и се превръща в реалност. Реалност с обещаващо бъдеще, защото стъпва на здрави основи и обединява хора, които не се страхуват да си поставят високи цели и да мислят извън рамките.

Така се ражда Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ). Като правоприемник на Национална компания „Пристанища“ и на част от Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“. След официалната съдебна регистрация на 29 декември 2005 г. ДППИ започва да управлява цялата територия (публична държавна собственост) и всички дълготрайни материални активи на българските пристанища. Редица дейности, свързани с изграждане и поддържане на пристанищни акватории, кейови стени, вълноломи, канали и т.н., се завъртат с шеметен устрем, който става все по-широкообхватен с времето.

Минават Коледа след Коледа, мечтите стават още по-големи и вече стигат отвъд пределите на инфраструктурата. Защото развитието на пристанищата не се изчерпва с развитието на пристанищната инфраструктура.  Така, съвсем естествено, компанията насочва поглед към корабоплаването. ДППИ изгражда и започва да оперира едни от най-модерните системи за управление на трафика и по море, и по река. Така България се превръща в една от водещите европейски държави по дигитализация на пристанищните услуги и ръководство на корабния трафик.

Казват, че по Коледа мечтите се сбъдват. И най-вече големите мечти. 15 години по-късно екипът на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ –  управителният орган на българските пристанища, разпръснат в София, Варна, Бургас, Лом и Русе, но обединен от една обща мисия, продължава да мечтае. И да достига мечтите си и по море, и по река. Защото умее да ги превръща в ясни цели, които да следва устремено, дори когато вятърът не е попътен, а насрещен, и водата под кила не е седем фута. И успява да бъде винаги с няколко цели напред.

15 години Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“