България

ЦХА представя собствени разработки

Българската асоциация на морските капитани (БАМК) и Клубът на корабния механик (ККМ) организират на 27 септември посещение на Центъра по хидро- и аеродинамика Варна.

На 27 септември членовете на Българската асоциация на морските капитани (БАМК) и Клуба на корабния механик ще имат възможността да посетят и да се запознаят с работата на Центъра по хидро- и аеродинамика (ЦХА) във Варна.

Ще бъдат представени собствени разработки на ЦХА, след което присъстващите ще могат да разгледат експерименталната база на Центъра.

Организатори на събитието са Българска асоциация на морските капитани и Клуб на корабния механик с любезното съдействие и участие на Центъра по хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – БАН.

Програма:

13:30 часа – 14:00 часа – Регистрация

14:00 часа – 14:45 часа – Презентации (Гл. ас. д-р мат. Николай Марков):

  • Общо запознаване с Центъра и дейностите му.
  • Нови технологии за екологично корабоплаване във връзка с MEPC 78 (CII и SEEMP част 3), влизащ в сила от 01.01.2023, близки и далечни перспективи.

14:45 часа – 16:00 часа – Разглеждане на експерименталната база

За да заявите присъствие на събитието изпратете имейл на адрес: chairman@bsma-bg.org. За заглавие (Subject) напишете „ЦХА“, а в текстовата част на съобщението напишете Вашето име.

Тъй като броят на посетителите е ограничен, записването за участие ще става по реда на подаване на заявленията. Краен срок за заявяване на присъствие: 12.09.2022

Изтегли програмата ТУК

Официално открит през 1976 г., Центърът по хидро- и аеродинамика е национален научноизследователски център за фундаментални и приложни изследвания, провеждани посредством методите на физическо и числено моделиране и предназначени за решаване на научни и практически задачи в областта на корабната хидродинамика, аеродинамиката, водния транспорт, океанското и бреговото инженерство, екологията, националната сигурност и отбраната и др. в полза на обществото. Създаден е с финансовата и експертна помощ на Програмата за развитие на ООН (ПРООН) и на Международната Морска Организация (ММО).

Понастоящем учените от ЦХА работят по над 60 проекта за изпитания на енергоспестяващи устройства за международни клиенти.

Център по хидро- и аеродинамика Варна
Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) Варна