МестниРегулативни

Панама канал въведе такса за неизправности по кораба

Панама канал въведе такса, която ще се налага от 01 януари 2023 г., за наличие на неизправности по кораба при транзитиране на канала.

Според тарифите, таксата варира от 15 000 до 250 000 щатски долара.

Целта на новата такса е да се сведе до минимум възможността за забавяне и/или прекъсвания на операциите чрез намаляване на инцидентите по време на транзитиране на канала и насърчаване на корабите да отстраняват неизправностите или да ги докладват своевременно, ако не могат да бъдат отстранени.

Таксата ще се налага на кораби, на които бъдат установени нередности по време на преминаване на канала. Тя ще се определя според несъответствието (с ниска или висока степен на въздействие), в зависимост от характера на неизправността и времето, когато тя е била открита и докладвана. Таксата ще се налага заедно с останалите приложими такси като например за влекачи, пилотаж и др. Местните власти на Панама канал посочват в Advisory to Shipping No. A-38-2022 някои неизправности/несъответствия, които могат да доведат до налагане на таксата:

 • Липсваща котва или неизправно котвено устройство
 • Неработещо подрулващо устройство
 • Несъответстващи клюзове и кнехтове
 • Проблеми с въздушните компресори и пусковия въздух за двигателите
 • Неизправен индикатор за отклонението на руля или друго навигационно оборудване
 • Несъответстващи трапове и сходни
 • Неработещ тифон
 • Проблеми с двигателя или винта
 • Превишено газене
 • Крилата на мостика не стигат до бордовете на кораба
 • Възпрепятстване на видимостта от товара или товарните кранове
 • Неадекватни санитарни съоръжения
 • Неизправна климатична уредба
 • Бавни винчове
 • Проволки на барабаните
 • Гориво несъответстващо на изискванията за транзитиране на канала

За Maritime Global

Maritime Global се реализира по идея и изпълнение, с доброволен и безвъзмезден труд, в личното свободно време и се финансира изцяло с лични средства от инж. Филип Карагьозов. Всеки, който има желание да публикува материал или да съдейства по друг начин за развитието на сайта, нека се чувства свободен да се свърже с мен.