ИнцидентиСвят

Катастрофална структурна повреда е погубила Stellar Daisy

Две години след като рудовозът „Stellar Daisy“ потъна заедно с почти целия си екипаж в Южния Атлантик, морската администрация на Маршаловите острови (Marshall Islands Maritime and Corporate Registries) публикува доклад за разследването на инцидента.

Като основна причина за потъването на „Stellar Daisy“ е посочена „катастрофална структурна повреда на корабния корпус“.

Инцидентът:

На 31 март 2017 г., много големият рудовоз (Very large ore carrier ) „Stellar Daisy“ с дедуейт 266,141т. плава под товар в Южния Атлантически океан, на път от Бразилия за Чингдао, Китай. Той потъва на около 1,700 мили от Уругвай и 1,800 мили от западното крайбрежие на Република Южна Африка. Дълбочината на водата в района е приблизително 3,400-3,600 метра (m). От 24 членния екипажа на борда двама са спасени. Останалите 22 члена на екипажа са изчезнали и се смятат за загинали.

Преки причини за инцидента

Разследването стига до заключението, че най-вероятната пряка причина за потъването на „Stellar Daisy“ е бързо накреняване на ляв борд последвано от катастрофални структурни повреди на корабния корпус, които са довели до загуба на плавучест и бързо наводнение. Смята се, че структурните повреди и наводняването са започнали от баластен танк № 2 ляв борд, след което бързо са се разпространили към други баластни танкове, кофердами и товарните помещения. Структурните повреди най-вероятно се дължат на комбинация от фактори, включително отслабване здравината на корпуса поради умора на материала, корозия, неидентифицирани структурни дефекти, товарни операции в много пристанища и усилията, които е изпитвал корабният корпус в резултат на плаването при лоши метеорологични условия в периода 29-31 март 2017 г.

Фактори довели до инцидента

В разследването са посочени следните фактори за инцидента:

  1. Големите бордови танкове са увеличили вероятността за значителни структурни повреди и загуба на плавучест при наводняване на един или няколко танка, когато корабът е под товар;
  2. Пропуск в допълнителните мерки за безопасност за кораби за насипни товари на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) Глава XII, Правило 5, което за този кораб не изисква оценка, осигуряваща че корабът може да издържи наводняване на който и да е от бордовите танкове при всички товарни и баластни състояния;
  3. Неефективна оценка на структурните повреди констатирани по време на докуването на кораба през 2011, 2012 и 2015 г.
Други фактори допринесли за инцидента
  1. Несъответствие на корабособственика с изискванията на флаговата администрация и класификационната организация (KR) за докладване на морски инциденти, произшествия и повреди по корабния корпус;
  2. Неефективно прилагане от страна на KR на изискването за рапортуване на установени повреди;
  3. Несъответствие от страна на KR с изискването да уведомяват флаговата администрация за всички опасни събития, инциденти, повреди на корабната конструкция и механизмите, които са им известни;
  4. Не толкова строгите изисквания на „2011 ESP Code“ по отношение на графика за годишни инспекции на баластните танкове на кораби за насипни товари поради влошаване на покритието в сравнение с тези за танкери.

Целият доклад по разследването може да бъде свален от тук.