Бизнес

Товарни съоръжения с автоматични куки и в България

Обработката на генерални (пакетирани) товари в пристанищата може да бъде подобрена и ускорена чрез използване на товарни съоръжения  с автоматични куки.

При насипните товари и при стандартизираните товарни единици (контейнери) комплексната механизация на процесите отдавна е достигнала предела от 100%. По-трудно е при останалите генерални (пакетирани) товари. При тях процесът може да бъде автоматизиран чрез използване на товарни съоръжения  с автоматични куки.

Работейки в тази насока производителите от „BLESTE SIA Port Equipment“ разработиха и внедриха на практика специализирано товарно съоръжение (спредер) за едновременно товарене на 6 броя биг-бегси за минерални торове, което се позиционира пространствено от кабината на оператора (крановик на мобилен багер) и е оборудвано с автоматични куки, които се управляват дистанционно от крановика.

Спредера е оборудван с ротатор, което облекчава много работата на оператора.

Разработка е за хидравличен мобилен багер (Фукс,Зенебоген,Атлас или Деу), но може да бъде приложена и при други подобни машини.

Товарно съоръжение с автоматични куки
Товарно съоръжение с автоматични куки
Навлизането в масовата практика на куките с автоматично откачване има своето логично обяснение.
  1. Поставяйки на на първо място безопасността на труда и грижата за безопасността и здравето на своите работници, пристанищата с висока социална и корпоративна отговорност предпочитат да инвестират в автоматизиране на товаро-разтоварния процес и да осигурят висок стандарт на безопасност на своите работници.

  2. Процесът на внедряване на устройствата с автоматичните куки има и своята икономическа обосновка и тя е намаляване на броя на участниците в претоварния процес. При внедряване на автоматичните куки, напълно отпада необходимостта от работници, които да откачат товара в товарните помещения на кораба, на открития склад или на платформата на автомобила.

  3. Също така при автоматизирането на процеса се увеличава и скоростта на обработка, поради отпадане на необходимостта от ръчен труд при „откачане” на товара, обикаляне на работника около товара и други манипулации, свързани човешката намеса в процеса.

При стандартното товарене технологичната схема за товарене на биг-бегси по варианта автомобил – кораб включва задължително присъствие на 6 пристанищни работника.

По схемата с автоматизираното откачване на товара (автоматични куки), броят на работниците се намалява с 2-ма работника, защото няма нужда от пристанищни работници в товарните помещения на кораба.

Видео с илюстративна цел
„Порто Франко” ЕООД е представител на завода „BLESTE SIA Port Equipment“, производител на пристанищна и претоварна техника в това число:
  • механични, хидравлични и електро-хидравлични грайфери за кранове и багери
  • механични и телескопични спредери за контейнери
  • полуприцепи за вътрешно заводски (пристанищен) транспорт и бункер кошове за насипни товари
  • товарни греди и съоръжения за повдигане и преместване на стоманени рулони, сляби и кнюпели
  • съоръжения за извън габаритни товари
  • бункер-кошове за насипни товари

Адрес: Варна, ул.Дебър 47
Телефон: 0878914615
E-mail: ludmil_alexandrov_dimitrov@abv.bg
Facebook страница: https://www.facebook.com/porto.franco.varna/