СвятТехнологии

Дейдвудно уплътнение Wartsila „Airguard“ – принцип на работа

Wartsila „Airguard“ е дейдвудно уплътнение, специално проектирано да осигури допълнителна защита срещу изтичане на масло в морската вода.

Wartsila „Airguard“ е дейдвудно уплътнение, което напълно разделя маслото от морската вода чрез въздушна бариера. Морска вода и/или масло, попаднали в камерата на въздушната бариера, автоматично се дренират във вътрешността на кораба, без опасност от изтичане зад борд или попадане в дейдвудната тръба.

Wartsila „Airguard“ работи със сгъстен въздух, който се подава към празното пространство между уплътнителните пръстени.

Постоянният поток на сгъстен въздух в празното пространство между уплътнителните пръстени автоматично се регулира с налягане по-високо от налягането на морската вода. По този начин много малка част от въздуха изтича през кърмовото уплътнение в морето.

Wartsila „Airguard“ | анимация: Wartsila

Празното пространство е свързано към дренажна система във вътрешността на кораба. Морската вода или маслото, които проникнат в празното пространство, автоматично се дренират във вътрешността на кораба. Така се предотвратява евентуално изтичане на масло зад борд или попадане на морска вода в дейдвудната тръба. Тъй като Wartsila Airguard успешно елиминира връзката масло-море (oil-to-sea interface), системата може да се използва с минерално масло в съответствие с изискванията на 2013 Vessel General Permit.

Кърмовото дейдвудно уплътнение е изпълнено с четири уплътнителни пръстена, работещи върху уплътнителна втулка, за да се избегне износването на гребния вал. Два от пръстените са обърнати към маслената част на дейдвудната тръба, осигурявайки ефективна двойна защита срещу изтичане на масло в морето. Другите два уплътнителни пръстена са обърнати към морската вода, предотвратявайки постъпване на морска вода и седименти в дейдвудната тръба.

Въздухът под налягане в междинното пространство постоянно се следи и регулира в динамичен режим според налягането на морската вода, осигурявайки работа на системата с постоянно балансирано налягане. Това води до по-малко налягане и натоварване на четирите уплътнителни пръстена и минимално износване на работната повърхност на втулката. Като допълнителна мярка за безопасност, специално проектиран P-пръстен (P-ring) предпазва уплътнителния пръстен от повреди, които могат да причинят рибарски мрежи и корди.

Източник: Wartsila