IMOРегулативни

Две компании глобени в САЩ с $1,8 милиона за замърсяване

Две компании са глобени в САЩ с $1,8 милиона защото не са уведомили за опасно състояние на техен кораб и за укриване на замърсяване с нефтоводни смеси.

Две корабни компании, регистрирани в Либерия, бяха признати за виновни на 15-и октомври във федералния съд в Уилмингтън, щата Делауеър, за това, че не са уведомили бреговата охрана на САЩ за опасното състояние на един от техните кораби и за нарушаване на закона за предотвратяване на замърсяване от кораби, представяйки фалшиви документи на бреговата охрана, които прикриват замърсяване с нефтопродукти.

Обвиняемите Nederland Shipping Company и Chartworld Shipping Company са собственик и оператор на кораба NEDERLAND REEFER с бруто тонаж 13 049.

Разследването е започнало на 21 февруари 2019 г., когато на NEDERLAND REEFER е извършена проверка по реда на държавния пристанищен контрол. По време на инспекцията бреговата охрана е установила, че главният механик на кораба многократно е манипулирал с прясна вода устройството за измерване на нефтеното съдържание на сепаратора за нефтоводни смеси, като по този начин е изхвърлял необработени сантинни води в морето. Той фалшифицирал Дневника за Нефтени Операции, за да скрие тези незаконни действия от бреговата охрана.

На 2 октомври 2019 г. главният механик е признат за виновен за нарушение на закона за предотвратяване на замърсяване от кораби и за фалшифициране на Дневника за Нефтени Операции. Като част от своето самопризнание, главният механик също е признал, че е предприел различни действия, за да възпрепятства разследването на бреговата охрана, включително унищожаване и подправяне на доказателства.

Разследването на бреговата охрана също е установило, че на 30 декември 2018 г. през пробойна на сантинния танк под водолинията е започнало постъпване на морска вода в танка. Подобни повреди по корабния корпус и тяхното временно ремонтиране представляват опасно състояние на кораба, за което ответниците не са уведомили бреговата охрана.

Компаниите ще бъдат поставени на четиригодишен изпитателен срок, който включва цялостен план за спазване на изискванията за опазване на околната среда, за да се гарантира, че корабите оперирани от Chartworld, посещаващи САЩ, напълно отговарят на всички приложими национални и международни морски изисквания за опазване на околната среда. Планът за съответствие ще бъде имплементиран от независима одиторска компания и ще бъде контролиран от назначен от съда наблюдател.