Бизнес

Ще има трети търг за покупка на НИК „Проф. Ал. Вълканов“

Няма явили се купувачи на втория търг за покупка на НИК „Проф. Ал. Вълканов“.

Следващ търг за покупка на НИК „Проф. Ал. Вълканов“ е насрочен за 13.01.2020 от 13:00 ч. при нова продажна цена възлизаща на 82484 лв. без ДДС, което е намаление с 5 % спрямо предходната.