България

Възобновяват присъствените курсове за обучение на морски лица

Със заповед на Изпълнителния директор на ИА „Морска администрация“ се възобновяват присъствените курсове за обучение на морски лица считано от 04.05.2020г.

Присъствените курсове за обучение на морски лица се възобновяват със заповед №3-74 от 04.05.2020г. на Изпълнителния директор на ИА „Морска администрация“, на основание чл. 9, ал. 2 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Заповед РД-01-249 от 03.05.2020г. на Министъра на здравеопазването, във връзка със създаване на организация за възобновяването на провеждането на подготвителни курсове за придобиване на правоспособност и курсове за специална и допълнителна подготовка на морски лица при отчитане на епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната.

Присъствените подготвителни курсове за придобиване на правоспособност и курсовете за специална и допълнителна подготовка на морски лица, организирани и провеждани по условията и реда на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България се възобновяват считано от 04.05.2020г.

Организаторите на обученията са длъжни да осигурят спазването на мярката за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки (в т.ч. носене на защитни маски за лице от обучаемите и преподавателите, поставяне на дезинфектант на входа на помещението, почистване, дезинфекциране и проветряване на същото след края на всяко проведено занятие, дезинфекциране на използваните плавателни съдове, полигони и тренажори при провеждането на занятията и вътрешните изпити).

Започналите курсове в дистанционна или електронна форма на обучение могат да бъдат довършени по досега обявените правила и разпоредби.