Свят

Отбелязваме Европейския ден на морето

Европейският ден на морето се отбелязва на 20 май и има за цел да повиши осведомеността на европейските граждани за моретата, океаните и тяхното значение.

Европейският ден на морето е приет съвместно от Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия през 2008г. като част от интегрираната морска политика на ЕС, стартирана през 2007г.

Неговото честване цели да подчертае решаващата ролята на океаните и моретата в ежедневието не само на крайбрежните общности, но и на всички граждани на ЕС, както и за устойчивия растеж на Европа и заетостта като цяло.

Дължината на крайбрежната линия на европейския континент е почти 70 000 км, като 22 от 27-те държави-членки имат излаз на море или са островни държави. Крайбрежните региони са дом на 40% от населението на ЕС и създават 40% от неговата икономика.

Морето, морските сектори и морските ресурси са изключително важни за просперитета и благоденствието на Европа. Ето защо този ден среща заинтересувани страни от бизнеса и гражданското общество, професионално ангажирани с морската политика, както и журналисти от целия ЕС и извън него за обсъждане на широкия кръг въпроси, свързани с интегрираното морско управление, новите технологии, производството на енергия, морското пространствено планиране, системите за морско наблюдение и др., като се насърчава по-доброто управление на крайбрежните райони, моретата и океаните.