Свят

Проект MINE-EMI продължава с пълна скорост

Проект MINE-EMI продължава напред с пълна скорост независимо от пречките, породени от COVID-19.

Дейностите по проект MINE-EMI ( програма Еразъм+, ключова дейност „Стратегическо партньорство“ (https://www.pirireis.edu.tr/mine-emi-projesi) продължават както е планирано, въпреки ограниченията на COVID-19 и постигнаха значителен напредък през последните седмици. Виртуална конференция в контекста на „Транснационална среща по проекта и Международна конференция на заинтересованите страни“ се проведе на 14 май 2020г., за да се обсъдят резултатите от научните изследвания и да се консултират със заинтересованите страни. В конференцията взеха участие около 50 представители на партньорите по проекта, членове на Черноморската асоциация на Морските институции ( BSAMI) и заинтересовани страни от съответните държави.

Виртуална конференция

Изпълнението на проекта се основава на прогресивен модел, включително подготвителни дейности, разработване, тестване и финализиране на съвместна магистърска програма (СМП). Във фазата на разработване учебният материал ще се изработва, събира, оценява и подбира, отговаряйки на критериите, определени от заинтересованите страни. Затова партньорството се консултира със заинтересованите при всяка възможност и също така ги включи във виртуалната конференция.

На срещата бяха представени и обсъдени задълбочено резултатите от проучването, проведено с цел определяне на нуждите на морския сектор и подробен анализ на съществуващите магистърски програми за морско управление в партньорските страни. Партньорството създаде основни работни групи за определяне на рамката и основните принципи на СМП. Резултатите от проучването и сравнителния анализ ще бъдат публикувани на уеб страницата на проекта за мнение и принос от уважавани страни.

Проучването ще бъде активно през жизнения цикъл на проекта за актуализиране на резултатите от анализа на следните адреси:
https://www.pirireis.edu.tr/mine-emi-survey или
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-o9-EyoCFZcZDN0cXNa3Gi5f7xnjGhlrAU-wu88ihYZm-HQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

Допълнителна информация можете да получите от екипа по проекта https://www.pirireis.edu.tr/project-team

Последвайте ни в Twitter (@MINE_EMIproject) и се присъединете към нашата група в LinkedIn (https://www.linkedin.com/groups/8931038/).