Свят

Очаква се недостиг на морски офицери и увеличени разходи за менинг

Очаква се настоящият дефицит на морски офицери за световния търговски флот да се увеличи, въпреки затихващия ефект от COVID-19.

Това се дължи на слабата привлекателност на морската кариера и нарастването на съотношението между необходимия брой кадри и броя на членовете на екипажите, което ще доведе до увеличаване на бъдещите разходи за менинг, според последния Годишен доклад и прогноза за менинга, публикуван от глобалната шипингова консултантска компания Drewry.

Според Drewry в момента има дефицит на морски офицери в световен мащаб, равняващ се на около 2% от общото търсене. В момента този дефицит не е осезаем поради временно спрените от експлоатация кораби вследствие на пандемията от COVID-19. Въпреки това след пълното възстановяване на световния търговски флот, този недостиг ще се усети отново и ще доведе до намаляване на предлагането в сравнение с 2019г., когато пазарът беше оценен като балансиран.

В бъдеще, въпреки умерения растежа на флота, се очаква търсенето на морски офицери да се увеличи поради промяна на условията за наемане към по-дълги периоди за почивка и намаляване срока на контрактите, което ще рефлектира върху съотношението между необходимия брой кадри и броя на членовете на екипажите. Междувременно, предлагането на морски офицери намалява през последните години и не се очаква то да отговори на нарастващото търсене. Това ще доведе до увеличаване на общия дефицит спрямо нуждите на търговското корабоплаване.

„Мореплаването вече не е привлекателна професия, каквато някога беше, тъй като атрактивността на бреговите професии се засилва и начинът на живот с неговите предизвикателства за психичното здраве става все по-непривлекателен“, казва Рет Харис, старши менинг анализатор на Drewry. „Избухването на COVID-19 нанесе допълнителен удар върху репутацията на професията с водещи новинарски истории за изоставени екипажи и налагане на удължени контракти.“

Очаква се увеличаващият се недостиг на офицери да окаже натиск към повишаване на възнаграждението на морските лица, точно когато корабособствениците ще бъдат подложени на натиск за намаляване на разходите поради очакваните ниски приходи. Drewry смята, че общите разходи за менинг ще нараснат през следващите няколко години.

„Ще се появи допълнителен натиск върху заплащането, за да се запази конкурентоспособността с бреговите професии, особено след пандемията от коронавирус (COVID-19), което ясно показа рисковете за здравето и начина на живот при морската кариера. Както нивото на заплащане, така и общият баланс между продължителността на контрактите и почивките, се очаква да се превърнат в ключови фактори за служителите и работодателите“, добави Харис.

Уменията и опитът на специалистите остават търсени но с по-слабо предлагане от пазара на кадри като цяло. Вероятно ще се появи увеличено търсене на морски лица от националностите при които заплащането е традиционно ниско, което ще окаже допълнителен инфлационен натиск върху разходите за менинг.

„През последните няколко години се наблюдаваше като цяло уреден пазар на труда. Корабните оператори обаче трябва да следят тенденциите за наличие на офицери и понижаващата се привлекателност на морската кариера. Офицерите не могат да бъдат наети и обучени, и да придобият необходимия опит за кратък период от време“, завърши Харис.