Свят

Анкета по проект MINE-EMI

MINE-EMI (Морска иновативна образователна мрежа за нововъзникващи въпроси) е проект, по програма Еразъм+ за изграждане на стратегически партньорства.

Основната цел на проекта MINE-EMI (Maritime Innovative Network  of Education for Emerging Maritime Issues) е разработване на Съвместна магистърска програма (СМП), която улеснява развитието на умения и компетенции за повишаване на осведомеността относно възникващите морски въпроси с цел насърчаване на устойчивото управление на морския сектор. Тя се фокусира върху басейна на Черно море и включва представители от бизнес сектора и местните администрации, за да се запълни празнината между изискванията в морския сектор (управление на морските райони, транспортни операции, логистика) и текущата липса на актуализирани курсове в тази област.

Партньорите по проекта  оценяват, че морският бизнес среща редица предизвикателства, свързани с подготовката на кадри, отговарящи на съвременните условия и технологии. Водени от идеята за осигуряване на  необходимите знания и умения в процеса на обучение, адекватни на бързо променящата се работна среда, партньорите – висши морски учебни заведения от района на Черно море и Източно Средиземноморие (Мраморно и Егейско море) поставят за цел на проекта разработване на магистърска програма/курс с три основни модула:

  • Интегрирана морска политика;
  • Пристанищна и морска логистика;
  • Управление/мениджмънт на пристанища и корабни операции.

Партньорите, участващи в проекта MINE-EMI са:

  • Университет Пири Рейс – водещ партньор (Турция)
  • Конференция на периферните морски региони (ЕС)
  • Морски университет в Констанца (Румъния)
  • Висше Военноморско училище „Никола Вапцаров“ (България)
  • Егейски университет (Гърция)
  • Морски клъстър България (България)
  • Община Пирея (Гърция)

Партньорите, които не са образователни институции – Морски клъстър България, Община Пирея и Конференция на периферните морски региони имат ангажимент да съдействат чрез разпространяване на  информация към заинтересованите страни и осигуряване на  обратна връзка от фирмите.

С цел проучване на нуждите на бизнеса е разработен въпросник, чието попълване ще отнеме не повече от 10 минути.

Моля да имате предвид, че предоставената информация е конфиденциална и обобщените данни ще се използват за определяне на темите, които да се включат  в разработваните курсове.

Партньорите по проекта разчитат на компаниите, опериращи в различни сектори от морската икономика, които биха могли да подпомогнат научния и преподавателски екип чрез определяне на най-важните за бизнеса въпроси, свързани с бъдещите насоки в морския транспорт, дигитализацията, индустрия 4.0.