ИнцидентиСвят

Увеличаване на засяданията в река „Парана“

За увеличаване на засяданията в река „Парана“ сигнализира West of England. Рискът от засядане е увеличен поради ниските водни нива в речната система.

Въпреки че засяданията в този район не са рядкост, кореспондентите на клуба Pandi Liquidadores S.R.L, напоследък наблюдават необичаен брой на засяданията в река „Парана“, Аржентина. Увеличаване на засяданията се наблюдава не само в основния навигационен канал на реката, но и край терминалите, разположени по протежението на реката, особено в района Росарио / Сан Николас.

Рискът от засядане в този район се увеличава поради ниските водни нива в речната система „Парана“, каквито не са наблюдавани през последния половин век.

West of England препоръчва:
По време на преход
 • Поискайте най-новата информация за навигационната обстановка от местните пристанищни власти и местните агенти преди пристигане / отплаване.
 • Съобразете се с максимално допустимите газения за мястото на пристигане/отплаване, публикувани ежедневно от аржентинската брегова охрана и известни на местните агенти. Обърнете внимание, че максималното газене включва дълбочина под кила най-малко 0,60 м за целия преход по реката.
 • Подгответе подробен план за целия речен преход и запознайте отговорните лица.
 • Обсъдете и съгласувайте действията с пилота и екипа на моста в началото на прохода.
 • Поддържайте скоростта под максимално разрешената за съответните участъци от реката и вземете под внимание „squat“ ефекта от скоростта на кораба. В критичнит участъци на реката скоростта на кораба трябва да бъде намалена.
 • Редовно проверявайте ехолота, като се уверите че минималната дълбочина е настроена така, че да осигурили достатъчно време за реакция в случай на аларма.
 • Уверете се, че позицията на кораба се следи постоянно и винаги е в плавателния канал като се вземат предвид ефектите на течението на реката, плитката вода и речните брегове върху маневреността на кораба.
 • Внимателно следете инструкциите на пилота, като винаги имате предвид, че вахтеният офицер е отговорен за безопасното плаване на кораба дори и с пилот на мостика. Всички инструкции, които са в разрез с безопасността на кораба, трябва да бъдат отхвърлени и ако е необходимо, да се предприемат незабавни действия за да се гарантира безопасното плаване.
На кей
 • Получете актуална информация за дълбочината на кея, като вземете под внимание кога за последно е била измерена и кога за последно е било проведено драгиране.
 • Проверете информацията за приливите и отливите за цялото време на престоя на кораба.
 • Потвърдете при пристигането и след това рутинно проверявайте дълбочината на кея.
 • Следете редовно газенето на кораба, крена и диферента, особено при ниска вода.
 • Поддържайте крена и диферента възможно най-близо до условията на равен кил.
 • Уверете се че количеството и разпределението на товара по хамбари ще позволят спазване на изискванията за максимално газене и дълбочина под кила за всички етапи на плаването по реката.

Пълният текст е достъпен на интернет страницата на West of England: https://www.westpandi.com/Publications/News/Argentina-Parana-River-Groundings