КиберсигурностСигурност

Онлайн инструмент помага за разбиране и управление на киберриска

Иновативен онлайн инструмент, помага на корабособствениците и корабните оператори да осигурят съответствие с новите изисквания за управление на киберриска.

Компанията „Neptune Cyber“ ​​пусна иновативен онлайн инструмент, който цели да помогне на корабособствениците и корабните оператори да осигурят съответствие с новите изисквания за управление на киберриска, които влизат в сила през 2021г.

Корабите и всички плавателни съдове стават все по свързани и зависими от компютърните системи. IT (Information technology) и OT (Operational technology) системите на много кораби са уязвими, което вече доведе до поредица от много скъпи киберинциденти.

Съгласно Резолюция MSC.428(98) Maritime Cyber Risk Management In Safety Management Systems, компаниите трябва да внедрят управление на киберриска не по-късно от първия годишен преглед за заверка на Документа за съответствие с изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code) след 01.01.2021г. След това компаниите опериращи кораби трябва ефективно да управляват киберриска изпълнявайки целите и функционалните изисквания на ISM кодекса.

През юли 2017 г. Международната морска организация издаде „Насоки за управление на морския киберриск“ (Guidelines on maritime cyber risk management) MSC-FAL.1/Circ.3.

Виртуалният кораб „Neptune Cyber“, реализиран чрез креативната агенция VisMedia, позволява на посетителите виртуално да анализират плавателния съд и да разберат потенциалните киберрискове.