ЕСОколна средаРегулативни

ЕП: Корабоплаването трябва да допринесе за неутралността по отношение на климата

Комисията на ЕП по околна среда гласува за включването на въглеродните емисии от морския сектор в системата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ).

С цел декарбонизиране на морския транспорт, комисията на ЕП по околна среда гласува за включването на въглеродните емисии от морския сектор в системата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ).

Европейската комисия представи законодателно предложение за преразглеждане на системата на ЕС за мониторинг, докладване и проверка на емисиите на CO2 от морския транспорт („Регламент на ЕС за мониторинг, докладване и проверка на емисиите на CO2 от морския транспорт“) и привеждането й в съответствие с новите изисквания на Международната морска организация (ИМО) за мониторинг на емисиите от 2019 г. и докладване през 2020 г.

В законодателен доклад, одобрен с 62 гласа „за“ и 3 гласа „въздържал се“ на 7 юли, комисията на ЕП по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) приветства предложението на Европейската комисия, като същевременно настоява за повече амбиция и гласува за включването на кораби с брутен тонаж 5000 и повече тона в системата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ). В допълнение, членовете на ЕП заявяват, че политиките за намаляване на емисиите, базирани единствено на пазарния принцип, не са достатъчни, ето защо въвеждат задължителни изисквания за корабните компании да намалят средните си годишни въглеродни емисии от морски транспорт, за всички свои плавателни съдове, с поне 40% до 2030 г.

Докладчикът Юта Паулус (Зелени/ЕСА, Германия) заяви: „Днес ние изпращаме силен сигнал в съответствие с Европейския зелен пакт и извънредното положение по отношение на климата: мониторингът и докладването на емисиите на CO2 е важно, но фокусирането единствено върху статистическите данни не спестява нито грам парникови газове! Ето защо ние отиваме по-далеч от предложението на Европейската комисия и изискваме по-строги мерки за намаляване на емисиите от морския транспорт“.

Създаване на „Морски фонд“

Комисията ENVI призовава за създаването на фонд за декарбонизация на морския транспорт – „Морски фонд“, за периода от 2023 до 2030 г., който да бъде финансиран от приходите от тръжната продажба на квоти за емисии от морския транспорт в рамките на СТЕ на ЕС, с цел подобряване на енергийната ефективност на корабите и подпомагане на инвестициите в иновативни технологии и инфраструктура за декарбонизация на морския транспорт, като разработването на устойчиви алтернативни горива и изграждането на зелени пристанища. Предвижда се 20% от приходите от фонда да се използват за осигуряване на защита, възстановяване и ефективно управление на морските екосистеми, засегнати от глобалното затопляне.

Необходими са международни усилия

Евродепутатите изразиха съгласието си относно важността да бъдат приведени в съответствие изискванията за докладване на ЕС и Международната морска организация (ИМО), както предлага Европейската комисия. Те обаче смятат, че няма достатъчен напредък в това отношение на ниво ИМО и призовават Европейската комисия да проучи екологичната всеобхватност на мерките, предложен от организацията, включително целите съгласно Парижкото споразумение. Спешно е необходимо глобално амбициозно споразумение за емисиите на парниковите газове от морския транспорт, добавят те.

Следващи стъпки

Докладът ще бъде гласуван в пленарна зала по време на пленарната сесия на 14 – 17 септември в Страсбург, като Парламентът ще получи мандат за преговори с държавите членки относно окончателната форма на законодателството.

Бързи факти

Морският транспорт остава единственият сектор в рамките на ЕС, който няма конкретни ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газове. Глобално морският транспорт отделя значителни количества въглеродни емисии, които се изчисляват на около 2-3% от общите глобални емисии. Това е повече от емисиите на всяка държава членка на ЕС. През 2015 г. 13% от общите емисии на парникови газове в ЕС идват от транспортния сектор.