България

ДППИ се присъедини към „Пристанища на бъдещето – Мрежа за върхови постижения“

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ се присъедини към „Пристанища на бъдещето – Мрежа за върхови постижения“ (DocksTheFuture Network of Excellence).

Нейната мисия е да обединява най-иновативните портове по света, популяризирайки идеята за „пристанища на бъдещето“.

Мрежата има за цел да ускори разпространението на иновативни идеи и най-добри практики, да насърчи новите технологии в пристанищния бизнес и морската индустрия, както и да обогати диалога с различни международни асоциации и морски клъстери.

Мрежата за върхови постижения е отворена за сътрудничество с всяка морска и логистична организация, заинтересована да даде своя принос за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. чрез възможности, предоставени от международни програми за финансиране, като тези, определени от Зелената сделка на ЕС.

Основните теми на DocksTheFuture Network of Excellence за създаване на нови проекти ще са свързани с енергийна ефективност, алтернативни горива, дигитализация в логистичната верига, киберсигурност, иновативни инструменти за финансиране, мултимодален транспорт, връзка град – пристанище, кръгова икономика и др.

Мрежата е създадена в рамките на проект DocksTheFuture, финансиран по Програма „Хоризонт“ 2020. Той е фокусиран върху определяне концепцията за „Пристанища на бъдещето“ за 2030 г., отговаряйки на предизвикателствата за опростяване и дигитализиране на процесите на пристанищните операции и логистиката. С проекта ЕС има за цел да увеличи интеграцията на морския транспорт и TEN-T пристанищата в световната логистична верига.

Източник: ДППИ