СвятТехнологии

Уеднаквяват стандартите за автономни кораби

Представители на флагови, брегови и пристанищни администрации на осем държави се обединиха за да уеднаквят стандартите за автономни кораби.

Представители на флаговите, бреговите и пристанищните администрации на Китай, Дания, Финландия, Япония, Холандия, Норвегия, Република Корея и Сингапур проведоха виртуална среща на 4 август 2020г., за да стартират инициативата MASSPorts. Към събитието се присъединиха и представители на Международната Морска Организация (IMO), Международната асоциация на фаровите служби и помощните средства за навигация (IALA), както и Международната асоциация на пристанищата (IAPH).

MASSPorts е мрежа, сформирана от държави и организации с еднакви цели за справяне с предизвикателствата и уеднаквяване на стандартите за изпитания и експлоатация на морски автономни надводни кораби (MASS) в пристанищата. Целите на мрежата са:

  • Да се разработят подробни ръководства и условия за изпитания на морски автономни надводни кораби в пристанище – Страните от MASSPorts трябва да постигнат съгласие за условията за изпитания на морски автономни надводни кораби в техните пристанища, които да са в съответствие с препоръките на IMO.
  • Да се създадат обща терминология, форма и стандарти за комуникация, доклади от кораби и обмен на данни за подобряване на оперативната съвместимост на системите на различните пристанища – Международният трафик на кораби включва посещения на различни пристанища, където корабите взаимодействат с много организации и системи. Корабите и пристанищата трябва да бъдат оборудвани с инфраструктура, която има обща терминология, форма и стандарти за надеждна работа.
  • Да се улесни провеждането на изпитания между пристанищата – Създаване на условия за изпитания на морски автономни надводни кораби, които да емулират международния характер на корабоплаването с цел валидиране на предложените насоки, условията за изпитания и оперативната съвместимост на пристанищните системи. Това позволява на мрежата да идентифицира и да се справи с допълнителните предизвикателства при експлоатацията на морски автономни надводни кораби в различни пристанища.

Г-жа Куа Лей Хун, изпълнителен директор на морската и пристанищната администрация на Сингапур, заяви: „Автономната навигация е важна част от нашите планове да бъдем пристанище, което е подготвено за бъдещето. Виждаме, че морските автономни надводни кораби имат потенциала да подобрят безопасността на корабоплаването и да увеличат производителността. Радваме се да работим с единомислещи международни партньори, които имат еднакви възгледи за бъдещето на международното корабоплаване.“

Съобщи за грешка