България

ДП „Пристанищна инфраструктура“ стана член на IPCSA

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ стана член на The International Port Community System Association (Международната асоциация на системите за електронен обмен на информация в пристанищата (IPCSA).

Асоциацията обединява в световен мащаб управителни органи на пристанищата, оператори и ползватели на системи за електронен обмен на информация (Port Community Systems) и национални координатори за Единна европейска среда за морско информационно обслужване (European Maritime Single Window environment (EMSWe)) с цел обмяна на опит, добри практики и процедури по отношение на електронното предаване на информация и данни в рамките на цялата логистична верига.

IPCSA осъществява дейност в над 50 държави и се занимава с обмена на информация за повече от 250 пристанища и летища. Асоциацията работи за подобряване на конкурентоспособността на пристанищата и опростяване на административните процедури, като участва в разработването на стандарти, технически и практически указания по отношение на пристанищните системи.

Изграждането на PCS e поредната голяма стъпка на ДППИ към цялостното въвеждане на електронното управление в морския транспорт. PCS се използва, за да стандартизира обмена на съобщения между членовете на пристанищната общност и да централизира цялата информация за пристанищата. Така ще се постигне съществено намаляване на бюрократичната среда, която изисква голям брой хартиени документи, необходими за международния морски превоз на товари. Ще бъде обхваната цялата логистична верига – Агенция „Митници“, ГД „Гранична полиция“, ИА „Морска администрация“, Дирекция „Граничен контрол“ към БАБХ, терминални оператори, спедитори, корабни агенти, представители на автомобилния и железопътен транспорт и др.

Източник: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“