МестниРегулативни

За максимум 11 месеца работа без прекъсване на моряците ще проверяват в Австралия

Максимум до 11 месеца работа без прекъсване на моряците на кораб ще допускат инспекторите от AMSA при проверки след 28 февруари 2021 г.

След 28 февруари 2021 г., инспекторите на Австралийската Морска Администрация (AMSA) отново ще проверят спазването на Правило 2.4 от Морската Трудова Конвенция MLC 2006, за да гарантират, че моряците работят на борда на корабите не по-дълго от 11 месеца.

През 2016 г. AMSA публикува Marine notice 17/2016, в който се определя позицията на Австралия относно максималния непрекъснат период от време, през който моряците могат да работят на борда на корабите, без да ползват отпуск. Нотисът посочва позицията на AMSA, че този период не може да е по-дълъг от 11 месеца.

На 26 юни 2020 г. AMSA публикува Marine notice 04/2020. Той определя подхода на AMSA към максималния непрекъснат период от време, през който моряците могат да работят на борда на корабите, в отговор на нарастващата загриженост относно морската безопасност и благосъстоянието на моряците в контекста на пандемията COVID-19. Този нотис указва подхода на AMSA за спазване и прилагане на правилата за периода от 1 юли 2020 г. до 1 октомври 2020 г.

Според AMSA, времето през което моряците могат да работят на борда на корабите, без да ползват отпуск, трябва да се върне към устойчивите и безопасни нива. Има доказателства, че при добро планиране могат да бъдат намерени решения за репатриране на моряците. Известно е, че някои флагови администрации предприемат действия с които да насърчават своевременното репатриране на моряците.

Публикуваният на 11 ноември 2020 г. Marine notice 10/2020 отменя Marine notice 04/2020 и определя следните мерки, които AMSA ще прилага до 28 февруари 2021 г.
  1. Когато инспекторите установят, че морякът има валиден трудов договор (seafarer employment agreement (SEA)), подписан от всички страни, и е работил на борда на кораба по-малко от 11 месеца, без да ползва отпуск, няма да бъдат предприемани действия.
  2. Когато инспекторите установят, че морякът има валиден SEA и е работил на борда на плавателния съд повече от 11 месеца, капитанът ще трябва да представи план за репатриране на моряка, одобрен от флаговата администрация. Планът трябва да гарантира репатриране на моряка, преди да е навършил 14 месеца работа на кораба.
  3. Когато инспекторите установят, че морякът няма валиден SEA, от капитана ще се изисква да осигури валиден SEA или да репатрира моряка.
  4. AMSA няма да приема работа на моряк на кораб без отпуск за време по-голямо от 14 месеца, освен ако капитанът или корабособственикът не докажат че:
    • Били са предприети всички възможни мерки за репатриране на моряка, но без успех;
    • Морякът писмено е потвърдил удължаването на престоя си на кораба; и
    • Има план за репатрирането на моряка до един месец.

След 28 февруари 2021 г. AMSA отново ще прилага Marine notice 17/2016. Това означава, че инспекторите на AMSA ще проверят спазването на Правило 2.4 от MLC 2006, за да гарантират, че моряците работят на борда на корабите не повече от 11 месеца. Това ще включва проверка, че всяко удължаване на контракта не води до работа на борда повече от 11 месеца.

Marine notice 10/2020 ще бъде отменен на 28 февруари 2021 г.