МестниРегулативни

Нови изисквания за управление на обрастването на корабите в Австралия

Новите изисквания за управление на обрастването на корабите, пристигащи в Австралия, влизат в сила от 15 юни 2022 г.

Министерството на земеделието, водите и околната среда на Австралия обяви, че новите изисквания за управление на обрастването на корабния корпус за кораби, пристигащи в Австралия, ще влязат ефективно в сила на 15 юни 2022 г.

Операторите на всички плавателни съдове, подлежащи на контрол по биосигурността, ще трябва да предоставят информация за това как е било управлявано обрастването на корпуса, преди навлизане в териториалните води на Австралия. Тази информация ще трябва да бъде докладвана чрез системата „Maritime Arrivals Reporting System“ (MARS).

Операторите на кораби, които не са прилагали една от изброените по-долу три практики за управление на обрастването, ще бъдат обект на допълнителни проверки и оценка на риска за биосигурността.

  1. Ефективно прилагане на план за управление на обрастването на корабния корпус.
  2. Почистване на корпуса в рамките на 30 дни преди влизане в австралийски териториални води.
  3. Прилагане на алтернативен метод за управление на обрастването, предварително одобрен от министерството на земеделието, водите и околната среда на Австралия

Тези изисквания бяха одобрени на 30 ноември 2021 г. и са в съответствие с насоките на Международната морска организация от 2011 г. за контрол и управление на обрастването на корабите и за минимизиране на пренасянето на агресивни водни организми.

Новите изисквания ще бъдат въвеждани поетапно. От 15 юни 2022 г. до 15 декември 2023 г. ще се прилага първият образователен подход за австралийските изисквания за управление на обрастването. Въпреки това законът за биосигурността от 2015 г. ще продължи да се прилага за управление на неприемливия риск, свързан с биологичното замърсяване.

Според информация получена от класификационните организации, план за управление на обрастването разработен в съответствие с Резолюция MEPC.207(62) ще бъде достатъчен за да удовлетвори новите австралийски изисквания. Следва да се отбележи, че няма изискване този план да бъде одобрен от класа на кораба.

За повече информация:

https://www.awe.gov.au/biofouling

https://www.awe.gov.au/sites/default/files/documents/Australian-biofouling-managementrequirements.Pdf

Шаблон (темплейт) на план за управление на обрастването може да бъде намерен на сайта на Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMAREST) на следния линк:

https://www.imarest.org/special-interest-groups/biofouling-management/3505-template-forbiofouling-management-plan