СвятТехнологии

Първата вятърна електроцентрала в Средиземно море

Първата офшорна вятърна електроцентрала в Средиземно море ще бъде изградена пред пристанището на Таранто, Италия от компанията „Renexia“.

Електроцентралата с мощност 30 мегавата (MW) ще включва 10 вятърни турбини тип 3.0M122 на компанията „Senvion“ инсталирани на монопилни основи на дълбочина 3 до 18 метра. Тя ще е в състояние да осигури производството на 58,200 мегаватчаса (MWh), равняващо се на нуждите на 21,000 домакинства.

„Senvion“ е адаптирала своите ветрогенератори 3.0M122 към особеностите на морската среда и е разработила специализирана процедура за монтаж, подходяща за офшорна вятърна електроцентрала. Началото на строежа и пускането в действие са планирани за 2019 г. „Senvion“ се ангажира с пълната поддръжка на електроцентралата за период от 5 години с опция за нейното удължаване до 25 години.