СвятТехнологии

Как автоматизацията ще засегне работниците в морския сектор?

Морският транспорт, осигуряващ около 90% от превоза на стоки в световната търговия е подложен на значителна трансформация, благодарение на 4-тата индустриална революция – период, характеризиращ се с интегрирането на изкуствен интелект и висока степен на автоматизация и автономия.

Наскоро Световният Морски Университет (СМУ) публикува първия независим и подробен доклад за това, как автоматизацията и технологиите ще повлияят бъдещето на транспортните работници до 2040 г. Проучването, озаглавено „Транспорт 2040: Автоматизация, технологии, заетост – бъдещето на труда“ (Transport 2040: Automation, Technology, Employment – The Future of Work),  обобщава почти две годишни интензивни изследвания, финансирани от Международната Федерация на Транспортните Работници.

Проучването на СМУ, разглежда как глобалната транспортна индустрия ще се промени в резултат на автоматизацията и напредналите технологии, прогнозирайки и анализирайки тенденциите и развитието на основните транспортни сектори – морски, пътен, железопътен и авиационен, до 2040 г. Акцентира се върху последиците за работата и заетостта на транспортните работници.

Докладът стига до заключението, че навлизането на автоматизацията в глобалния транспорт ще бъде „по-скоро еволюционно отколкото революционно“ и че „в обозримото бъдеще, въпреки високите нива на автоматизация, все още ще са необходими квалифицирани човешки ресурси с подходящи умения“. Основните констатации показват, че технологичният напредък е неизбежен, но ще бъде постепенен и ще варира според региона. Работниците ще бъдат засегнати по различни начини в зависимост от техните умения и степента на готовност на различните държави.

В корабоплаването, високо автоматизираните плавателни съдове могат да доведат до отпадането на някои длъжности на борда. В същото време ще се появи необходимост от брегови специалисти с различна квалификация и умения в наблюдението и дистанционното управление на корабите от брегови оперативни центрове. Транспортните работници трябва да се подготвят за прехода, адаптирайки своите умения към новите технологии. Докладът разкрива още, че повечето от анализираните държави нямат изготвен дългосрочен план за действие в това отношение.

Преквалифицирането, обучението и придобиването на нови умения, ще бъдат от ключово значение за успешното адаптиране на работниците към новопоявилите се работни места. Докладът призовава правителствата, работодателите и работническите организации да работят съвместно за изготвяне на програми за обучение, преквалификация, професионално, и висше образование, като осигурят:

  • придобиване на необходимите умения и компетентност;
  • подходяща квалификация за новите работни места и ефективното овладяване на новите технологии и по-високите нива на автоматизация;
  • адекватни ресурси и политики за улесняване на прехода.