СвятТехнологии

Първите 3D отпечатани куки за корабни кранове (Видео)

„OOS Serooskerke“, ще бъде първият кораб в историята, с кран на който е монтирана 3D отпечатана кука.

Първите 3D отпечатани куки за корабни кранове са произведени от компанията „Huisman“. След изпитания на повече от два пъти безопасното работно натоварване (SWL), те са сертифицирани за офшорна употреба от класификационната организация “ABS”.

На кораба „OOS Walcheren“ от същата серия, ще бъде монтирана 3D отпечатана кука с безопасно работно натоварване SWL 36 тона.

Доставката на тези сертифицирани от класификационна организация куки, на краен клиент, е важен напредък към възприемането и доверието в 3D отпечатаните продукти за корабната и офшорната индустрия. През януари 2018 „Huisman“ успешно тества под товар 80 тона първата в света кука за кран на офшорен кораб.

Важна полза при 3D отпечатването на куки за големи кранове е съкращаването на сроковете за доставка, при конкурентна цена и качество в сравнение с тези произведени чрез леене и коване.

„Huisman“ е разработила материалите за 3D отпечатването вземайки под внимание фактори като здравина, умора и възможна анизотропност (проявява на различни физични свойства на материала в различните направления).

OOS Serooskerke
OOS Serooskerke | Photo credit: Huisman