ИнцидентиСвят

Затворени пространства. Опасно кратки срокове за рискови дейности

Моряци и пристанищни работници все още загиват при работа в затворени пространства на борда на корабите, тъй като от страна на корабната индустрия няма достатъчно разбиране за рисковете, пред които са изправени моряците в наши дни.

Опасно кратки срокове се поставят за рискови дейности и липсва подобрение на безопасността, тъй като разследванията насърчават „култура на обвинение“ – според асоциацията на корабните мениджъри „InterManager“, която обяви резултатите от цялостното си проучване за проблемите на затворените пространства.

Проучването е било проведено в рамките на 3 месеца, сред широк кръг от корабни оператори, мениджъри и над 5,000 човека от екипажите на близо 250 кораба.

Като основни проблеми се изтъкват липсата на конструктивни подобрения, съобразени с достъпа до помещенията на кораба и хората работещи в тях, както и че твърде често, затворените пространства не могат да бъдат подходящо вентилирани, а атмосферата в тях не може да бъде коректно измерена поради ограничения достъп.

Нереално кратките срокове за подготовка на товарни помещения и танкове се определят като „тормоз в индустриален мащаб“, а моряците настояват да бъдат защитени срещу натиска упражняван от операторите.

Екипажите желаят повече обучение, културата на безопасност да стане приоритет за висшето ръководство и препоръчват да се използва фактора „страх“ за повишаване на осведомеността за опасностите при работа в затворени пространства. Участниците в проучването предлагат да се замени фразата „затворено пространство“ с „опасно пространство“ или дори „смъртоносно пространство“.

В допълнение, проучването разкрива широко разпространено убеждение, че културата на обвинение е дълбоко вкоренена в корабната индустрия. Анкетираните смятат, че по-голямата част от разследванията приключват с намиране на виновните и много рядко откриват коренните причини за инцидента или защо действията на пострадалите са били такива. Съществува впечатление, че резултатите от разследванията на инциденти са непоследователни. Това показва, че липсата на стандартен формат за разследване възпрепятства правилния и задълбочен анализ и откриването на възможности за подобрение.

Като потенциално решение за недопускане на смъртни случаи, анкетираните са посочили по-ясното идентифициране на опасните помещения, което предполага, че достъпът следва да бъде ограничен от старши командния състав на борда или от офиса.

Проучването установява необходимост от допълнително обучение, за въвеждането на безопасни практики и справяне с липсата на осведоменост. Някои от участниците вярват, че трябва да се използват технологии, които да ограничат необходимостта от влизане на хора в затворените пространства.

Фокусирайки се върху новото строителство, се препоръчва всяко затворено пространство:

  • Да има адекватна вентилация
  • Да бъде снабдено с фиксирана система за идентифициране на опасна атмосфера
  • Да бъде достъпно за хора при необходимост от спасяване на пострадал

Обявявайки резултатите от проучването, проведено в края на 2018 г., генералният секретар на „InterManager“, капитан  Kuba Szymanski, каза:

„Ясно е, че още много трябва да се направи, за да се решат проблемите при работата в затворени пространства и да се елиминира риска за живота на хората. Никой не трябва да умира, докато изпълнява ежедневните си задължения.“

„Екипажите смятат, че тази опасна среда се създава от дизайнерите и се налага от наръчниците и процедурите, следователно не може да бъде оспорвана и трябва да се спазва – макар и понякога това да погубва човешки живот.“

Много от отзовалите се на проучването проведено от „InterManager“, са изразили тревога от сегашната ситуация. Капитан Szymanski коментира:

„Много е тъжно да видим толкова много моряци, загубили надежда, че положението им някога ще се подобри. Техните предложенията не изискват нещо повече от подобряване на обучението и процедурите. „

Окуражавайки корабните оператори да приоритизират безопасността, капитан Szymanski отбеляза:

„Когато разгледах резултатите от проучването забелязах, че най-позитивните отговори идват от компании, в които висшите ръководства са поели лидерска роля по въпросите на безопасността. Особено бих искал да благодаря на тези хора, защото именно те създават културата на безопасност във всяка компания“.