СвятТехнологии

K-Sim Safety – иновативен 3D симулатор на Kongsberg (Видео)

„K-Sim Safety“ e иновативно решение на „Kongsberg“ за симулация и противопожарна подготовка по разширена програма. Чрез 3D виртуална среда, симулаторът осигурява реалистично, безопасно и рентабилно надграждане на практическите тренировки.

Предоставяйки жизнено важно обучение и подготовка в съответствие с изискванията на международната конвенция STCW, „K-Sim Safety“ предлага симулация с висока прецизност, покриваща всички аспекти на противопожарната безопасност. Симулаторът допринася за намаляване на щетите в случай на пожар на борда. Той помага при планиране на стратегии и тактики за овладяване на огъня, като осигурява по-безопасни и по-ефективни действия в случай на инцидент.

 „K-Sim Safety“ предоставя практически упражнения, симулирани в реалистична среда и отговаря на изискванията на STCW Правило VI/3, раздел A-VI/3, таблица A-VI/3-1. Той стъпва на детайлно 3D изображение на „Suez Max“ танкер с дедуейт 152 000т., със седем палуби. Това позволява на обучаемите да оценят ситуациите и да определят най-добрата стратегия за реакция, да я приложат и след това да наблюдават последствията от своите решения. Интеграцията със симулаторите „K-Sim Engine“ и „K-Sim Cargo“, както и „K-Sim Navigation“ на “Kongsberg”, предлага възможност за обучение на екипажите в условия, при които действията в един симулатор ще засягат пряко останалите. С подобен модел се акцентира върху добрата комуникация между различните длъжности на борда.

Като цялостна система за обучение „K-Sim Safety“ включва 2 отделни сборни пункта и детайлно 3D виртуално изображение на механизмите и помещенията, в интерактивна 3D анимация на цялото машинно отделение и 4 горни палуби. Симулаторът разполага с обекти и модели на оборудване с високо качество, съчетани с ефектни визуализации, включително огън и дим, наводняване и изчезнали хора, за да се осигури изключително реалистична сцена.

По време на тренировките, всеки противопожарен екип – състоящ се от ръководител на екипа, помощник и двама оборудвани пожарникари, може да се движи през избраните зони на кораба с помощта на Xbox контролер. Ако сценарият изисква пожарникарите да се разделят от екипа, те могат да преминат в друга зона и да продължат упражнението, като използват собствените си контролери и монитори. „K-Sim Safety“ включва също инструктор и система за наблюдение и оценка, осигуряващи щателен контрол на упражненията и предоставящи инструменти за подробен анализ и консултации.

K-Sim Engine – Virtual Engine Room of MC90 model