IMOПубликацииРегулативни

IMO 2020 – проблемите на глобалния лимит за сяра в корабните горива

Датата 01.01.2020 за ефективното прилагане на MARPOL Annex VI правило 14.1.3 забраняващо използването на корабни горива със съдържание на сяра над 0.50% извън ECA, беше потвърдена с резолюция MEPC.280(70) и одобрена през октомври 2016г.

IMO 2020 – Как да се справим с проблемите на глобалния лимит за 0.50% сяра в корабните горива, влизащ ефективно в сила от 01.01.2020г.?

Ефективното прилагане на глобалния лимит за 0.50% сяра в корабните горива, поставя корабоплавателните компании и екипажите пред сериозно предизвикателство.

Основните проблеми на глобалния лимит за сяра в корабните горива и начините за тяхното решаване, бяха разгледани на среща на Българската асоциация на морските капитани (БАМК), която се проведе на 30.05.2019г. в дома на моряка в гр. Варна.

По време на срещата беше обърнато внимание на следните по-важни въпроси:

I. Начини да се отговори на изискването

II. Използване на гориво със сярно съдържание под 0.50% m/m (съответстващо гориво)

2.1. Свойства на блендираните горива

2.1.1. Стабилност

2.1.2. Съвместимост

2.1.3. Киселинно число

2.1.4. Съдържание на сяра

2.1.5. Вискозитет

2.1.6. Фини каталитични частици (Catalytic fines / Cat Fines)

2.2. Свойства на дестилатните горива

2.2.1. Вискозитет

2.2.2. Свойства за студена течливост

2.3. Дестилатни горива със съдържание на метилови естери на мастните киселини (Fatty Acid Methyl Esters (FAME)) – биодизел

2.4. Почистване на танковете

2.5. Добри практики при бункероване

2.6. План за имплементиране

2.7. Снабдяване със съответстващо гориво

2.8. Чартърни договори

2.9. План за преминаване на съответстващо гориво

2.10. Места за вземане на проби

2.11. Неналичие на гориво (Fuel Oil Non-Availability)

III. Списък с резолюции и циркуляри

IV. Системи за очистване на отработените газове – скрубери

4.1. Обща информация

4.2. Мокри скрубери

4.2.1. Скрубери с отворен цикъл

4.2.2. Скрубери със затворен цикъл

4.2.3 Хибридни скрубери

4.3. Сухи скрубери

V. Използвани материали и източници

Пълния текст на тази публикация и презентацията към нея можете да изтеглите от долните линкове.

 

Публикация IMO 2020
Презентация IMO 2020

Инж. Филип Карагьозов