СвятТехнологии

„Color Hybrid“ – Най-големият хибриден кораб с брегово зареждане (Видео)

На 1 август корабостроителницата „Ulstein Verft“ предаде на компанията „Color Line“ най-големия в света хибриден кораб с брегово зареждане „Color Hybrid“.

С всичките си иновативни и екологични решения, „Color Hybrid“ е важен проект и крайъгълен камък за „Ulstein Verft“, „Color Line“ и за морската индустрия.

Плавателният съд ще обслужва линия между Сандефьорд и Стрьомстад.

Color Hybrid“ включва нови решения за намаляване на шума и емисиите. Той е хибриден кораб, чиито 5 мегаватови батерии могат да бъдат заредени с екологично чиста енергия от брегови зарядни станции в Сандефьорд, Норвегия или от собствените му генератори. Корабът ще плава безшумно във фиорда на Сандефьорд и извън него, без емисии на вредни газове в околната среда или азотни и серни съединения във въздуха в района. Батериите тежат 65 тона и могат да бъдат заредени за 1 час. С дължина от 160м. и широчина 27.1м. Корабът е с капацитет да превозва 2000 пътници и 500 превозни средства.

Color Hybrid“ беше удостоен с наградата „Кораб на годината 2019“ по време на изложението „Nor-Shipping“ на 4 юни 2019г. Наградата „Кораб на годината“ се присъжда всяка година от морското списание „Skipsrevyen“. Иновациите са един от основните критерии за нейното присъждане.

Източник: Ulstein Verft