България

Батерии за ВЕИ и кораб на водород разработват учени по национална програма

Научни разработки за съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници, ефективни методи за улавяне и оползотворяване на въглероден диоксид и възможности за приложението на водорода в транспорта ще бъдат представени на 2 декември от 10:30 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН.

Постиженията са с потенциал за практическо приложение и са осъществени през  първата година от изпълнението на Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“  (ЕПЛЮС).

В рамките на програмата е разработен проект на речен плавателен съд, задвижван с водород и слънчева енергия. Учените тестват електронна система за консумираната мощност при движение на демонстрационен тролейбус по мрежата на градския транспорт в София, както и  технологична схема за елиминиране на основните замърсители от отпадъчни потоци води за полупромишленото производство на микроводорасли. Сред научните постижения са също положителен електрод за литиево-йонна батерия с нова структура; зеолитни адсорбенти за улавяне на въглероден диоксид, получени от отпадни въглищни пепели; фотосинтезиращи биогоривни елементи с използване на висши водни растения.

Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“  (ЕПЛЮС) е финансирана от Министерството на образованието и науката.