България

Нови български географски наименования в Антарктика

С указ № 268 от 21.11.2019 г. на Президента на Република България бяха дадени български географски наименования в Антарктика.

На основание чл. 98, т. 13 от Конституцията на Република България бяха дадени български географски наименования в Антарктика, както следва:

  • остров Косьо Ангелов – остров с координати 60°35’35.0″ ю.ш., 46°05’22.0″ з.д.;
  • остров Христо Хараламбиев – остров с координати 60°35’44.0″ ю.ш., 46°04’38.0″ з.д.;
  • остров Анастас Симеонов – остров с координати 60°41’17.0″ ю.ш., 45°18’47.0″ з.д.;
  • залив Свети Никола – залив с координати 60°42’00.0″ ю.ш., 45°15’50.0″ з.д.;
  • остров Иван Несторов – остров с координати 60°37’26.0″ ю.ш., 45°13’29.0″ з.д.;
  • нос Костадин Гайдаров – морски нос с координати 61°04’51.8″ ю.ш., 54°27’38.0″ з.д.;
  • скала Симеон Джегов – морска скала с координати 61°04’58.2″ ю.ш., 54°28’21.0″ з.д;
  • връх София – връх с координати 62°40’04.2″ ю.ш., 60°03’44.6″ з.д.

Съгласно установената международна уредба и практика, нови имена се дават от отделните страни участващи активно в научното изследване на южната полярна област. От 1992 година Научният комитет за антарктически изследвания (SCAR) поддържа единен международен регистър на наименованията в Антарктика, в който са включени и българските. Нови имена се дават само на безименни обекти, с което се избягва дублирането на различни имена за един и същ географски обект.

Към месец юли 2018 година българските географски имена в Антарктика са1433 на брой. Българските географски наименования в Антарктика се одобряват от Комисията по антарктическите наименования и формално се дават от президента на републиката съгласно Българската конституция и установената международна практика. Комисията по антарктическите наименования е учредена от Българския антарктически институт на 17.11.1994, а от 16.11.2001 е към Министерството на външните работи на България.

Българският антарктически институт (БАИ) е сдружение с нестопанска цел. БАИ работи под егидата на Президента на Република България и е определен за Национален оператор на дейността на Република България в Антарктика.

БАИ организира ежегодни Антарктически експедиции и стопанисва българската полярна база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън, Южни Шетландски острови. В експедициите участие вземат специалисти в различни области: геология, геоморфология, геохимия, геофизика, метеорология, глациология, биология, медицина и др. Резултатите от тези научни изследвания са отпечатани в множество български и международни реномирани научни издания.

БАИ работи в сътрудничество с антарктическите програми на Испания, Великобритания, Русия, Германия, Аржентина, Бразилия, Чили, Южна Корея, Португалия и др.

БАИ е член на COMNAP (Съвет на мениджърите на национални антарктически програми), SCALOP (Комитет за антарктически логистика и операции), EPB (Европейски полярен борд) и SCAR (Научен комитет за антарктически изследвания).

Инж. Филип Карагьозов