МестниРегулативни

Исландия забрани използването на тежки корабни горива

Исландия забрани използването на тежки корабни горива в териториалните води и вътрешните водни пътища на страната.

Новите правила забраняващи използването на тежки корабни горива имат за цел да подобрят качеството на въздуха в пристанищата и крайбрежните райони.

Промяната се въвежда с изменение на изискванията за съдържание на сяра в някои течни горива. Допустимото съдържание на сяра в корабните горива, използвани в териториалните води и вътрешните водни пътища на Исландия, ще бъде намалено от 3,5% на 0,1% от 1 януари 2020г. Това ще приравни изискванията за съдържание на сяра в корабните горива използвани в териториалните води на Исландия с тези, които в момента се прилагат в зоните за контрол на емисиите (Emission Control Areas), съгасно MARPOL Annex VI.

Корабите могат да продължат да изгарят тежко гориво, ако използват одобрени методи за намаляване на емисиите от серен диоксид, което предотвратява повечето емисии на сяра в атмосферата, заедно със замърсяването с сажди.

Източник: Интернет страницата на Правителството на Исландия – Government of Iceland