Свят

Семинар за запознаване с програма „Коперник“ за мониторинг на морската среда

Семинарът за запознаване и ползване на услугите на програма „Коперник“ за мониторинг на морската среда за черноморския регион ще се проведе online.

Семинарът за запознаване и ползване на услугите на програма „Коперник“ за мониторинг на морската среда за черноморския регион, който трябваше да се състои на 21-22 април 2020г. във Варна, ще се проведе в online формат.

Семинарът се организира от Меркатор Оушън Интернешънъл в сътрудничество с Институт по океанология – Българска академия на науките, Средиземноморски център за изменение на климата (CMCC) и Морски клъстър България.

Семинарът ще се проведе изцяло онлайн, като по този начин ще се осигури възможност  за достъп и обучение на по-голям кръг от заинтересовани ползватели.

Новият график за провеждане на обучението включва 2 онлайн уебинара (част 1 и 3) с промеждутък от 2 седмици за самостоятелни упражнения (част 2), както следва:

–  19 май 2020 г. – уебинар за запознаване на аудиторията с услугите на програма „Коперник“ за мониторинг на морската среда.

–  Периодът от 19 май до 4 юни е предназначен за самоподготовка, като е осигурен отворен и безплатен достъп до практически онлайн сесии с материали за уроци и възможност за взаимодействие с обучаващи и участници в специализиран форум.

–  2, 3 и 4 юни – онлайн сесии за подробно запознаване с практическата работа  – комуникация с експерти и обучаващи.

 За участие в семинара е необходима предварителна регистрация, достъпна на специалната страница, предназначена за семинара.

Помощни промоционални материали:
Промоционално видео

Брошура (case book) https://issuu.com/copernicusmarine_service/docs/use-case-book-black-sea?fr=sOGRmZjQ2ODI4

web article: CONFINED? SKILL UP WITH THE COPERNICUS MARINE SERVICE  https://marine.copernicus.eu/confined-skill-up-with-the-copernicus-marine-service/