ИнцидентиСвят

Инциденти с кораби за насипни товари 2010-2019

INTERCARGO публикува своя доклад за инцидентите с кораби за насипни товари, включващ анализ на произшествията за периода от 2010г. до 2019г.

Общо 39 кораба за насипни товари с дедуейт над 10000 тона са били обявени за пълна загуба за периода 2010-2019г.

  • Кораби с дедуейт от 10000 до 34999 – 12 кораба са били обявени за пълна загуба, което представлява 30.8% от общо 48 докладвани инцидента.
  • Кораби с дедуейт от 35000 до 49999 – 7 кораба са били обявени за пълна загуба, което представлява 17,9% от общия брой, без видима тенденция за подобрение през годините.
  • Кораби с дедуейт от 50000 до 59999 – 9 кораба са били обявени за пълна загуба, което представлява 23,1% от общия брой, като пет от случаите са свързани с предполагаема повреда на товара (втечняване) и загуба на 72 човешки живота.
  • Кораби с дедуейт от 60000 до 79999 – 4 кораба са били обявени за пълна загуба, което се равнява на най-ниският брой на инцидентите, представляващи 10,3% от общия брой.
  • Кораби с дедуейт над 80000 – 7 кораба са били обявени за пълна загуба, или 17,9% от общия брой.

След пика през 2011г., се наблюдава намаляване на броя на годишно обявените за пълна загуба кораби за насипни товари.

Докладът подчертава, че преместване и / или втечняване на товара е един от най-сериозните проблеми за безопасния превоз на насипни товари през последните 10 години и вероятно е основната причина за осем от инцидентите и загубата на 106 човешки живота. Най-честата причина за пълната загуба на кораби е била засядане – 17 случая. Пет кораба са напълно загубени вследствие на наводняване, а при четири кораба причините са неизвестни, което е довело до загуба на 35 човешки живота.

Анализът показва че:
  • 39 кораба за насипни товари с дедуейт над 10000 тона са били обявени за пълна загуба, което прави средно 4 кораба на година.
  • 173 души са загубили живота си, което прави средно 17 загинали на година;
  • Средната възраст на корабите обявени за пълна загуба е 20.8 години.

Общо загубите възлизат на 2.59 милиона тона дедуейт или 259000 на година.

Докладът може да бъде свален от интернет страницата на INTERCARGO: https://www.intercargo.org/bulk-carrier-casualty-report-2019/

Общ преглед на миналогодишния доклад на INTERCARGO за периода 2009г. до 2018г. ще намерите  тук.