СвятТехнологии

NYK успешно тества дистанционнa навигация на влекач

NYK успешно тества дистанционнa навигация на влекач като част от проекта на японското правителство за ходови изпитания на дистанционна навигация.

Влекачът оборудван със система за дистанционнa навигация, беше управляван дистанционно в Токийския залив от оперативен център разположен на разстояние от около 400 километра в град Нишиномия в префектура Хиого. Влекачът маневрира около 12 километра в Токийския залив между Хонмоку и пристанището Йокосука.

NYK тества дистанционна навигация на влекач
NYK успешно тества дистанционна навигация на влекач | Снимка: NYK

Операторът в центъра за дистанционно управление използва сензори и камери, монтирани на влекача, за да установи околните условия и да създаде маршрут и план за действие (план на прехода за избягване на сблъскване). Операторът сподели плановете с капитана на влекача, който след това ги одобри. Дистанционното управление на влекача се извърши в съответствие с одобрения маршрут и план за действие, които бяха потвърдени и оценени.

В бъдеще NYK ще работи за преодоляване на комуникационните проблеми между кораба и брега, които бяха установени по време на този експеримент, по-нататъшно подобряване на системата, като целта е да започнат тестове за отдалечена навигация, използвайки местни крайбрежни кораби в рамките на тази година. NYK ще продължава да работи със своите партньори за разработване на технологии за големи плавателни съдове.

Прессъобщение на NYK