МестниРегулативни

Южна Корея – зони за контрол на емисиите и ограничения на скоростта

От 1 септември 2020г. Южна Корея въвежда зони за контрол на емисиите. Правителството обяви и програма за доброволно ограничение на скоростта.

От 1 септември 2020г. правителството на Южна Корея въвежда зони за контрол на емисиите на серни окиси SOx (SECA), където корабите задължително трябва да използват горива със сярно съдържание не по голямо от 0.1%. Правителството обяви и програма за доброволно ограничаване на скоростта в определени пристанищни райони. Корабите, които плават с намалена скорост в тези райони, могат да се възползват от намалени пристанищни такси.

Следните пристанищни райони на Южна Корея стават SECA от 01.09.2020г.:

  • Incheon, Pyeongtaek-Dangjin
  • Yeosu, Gwangyang
  • Busan
  • Ulsan

Изтегли карти и координати [419 KB]

Изисквания към горивата

Считано от 1 септември 2020г. всички кораби на кей или на котва в изброените по-горе SECA зони за контрол на емисиите трябва да използват горива със сярно съдържание не по-голямо от 0.1% (в тегловни единици m/m) или одобрена еквивалентна технология за редуциране на емисиите на серни окиси SOx. Преминаването на гориво със сярно съдържание не по-голямо от 0.1% m/m трябва да стане най късно до 1 час след заставането на кей/котва. Преминаването обратно на гориво с по-високо съдържание на сяра може да започне не по-рано от 1 час преди отплаване / вдигане на котвата.

Считано от 1 януари 2022г. всички кораби плаващи в изброените по-горе SECA зони трябва да използват горива със сярно съдържание не по-голямо от 0.1% m/m или одобрени устройства осигуряващи еквивалентна редукция на емисиите.

Изисквания за записи

Корабите опериращи в SECA зоните на Южна Корея трябва да документират преминаването от един вид гориво на друг или работния режим на системата за пречистване на отработените газове в машинния дневник.

Корабите използващи гориво със сярно съдържание не-по голямо от 0.1% за да отговорят на изискванията трябва да направят следните записи:

  • Вида на горивото, датата, часа и позицията на кораба, когато преминаването на гориво със сярно съдържание до 0.1% е завършило;
  • Количеството на горивата по танкове, за горивата със сярно съдържание до 0.1%
  • Сярното съдържание на горивото

Горните записи трябва да се съхраняват за срок не по-малък от 12 месеца от датата на получаване на горивото на борда на кораба.

Корабите използващи гориво с различно съдържание на сяра в отделни танкове трябва да имат процедура за преминаване от един вид гориво на друг.

Програма за ограничаване на скоростта

Програмата се прилага за 5 пристанищни зони (Busan, Ulsan, Yeosu, Gwangyang, Incheon). Корабите с бруто тонаж над 3000, които плават с намалена скорост в тези зони, могат да се възползват от намалени пристанищни такси. Зоните се простират в радиус от 20 морски мили от определен пристанищен фар.

Южна Корея – зони за доброволно ограничение на скоростта
Южна Корея – зони за доброволно ограничение на скоростта

Корабите могат да получат отстъпки на входящи/изходящи такси ако плават със скорост съгласно горната таблица. Отстъпките варират според пристанището.

Инж. Филип Карагьозов

Източници:

[1] DNV GL Technical and Regulatory News No. 09/2020
[2] LR Class News 11/2020
[3] KR Technical Information № 2020-ETC-01
[4] West of England
[5] Министерство на морското дело и рибарството на Южна Корея