СвятТехнологии

Stena Bulk представи прототип на танкер от ново поколение IMOFlexMAX

Stena Bulk представи прототип на химикаловоз/продуктовоз от ново поколение, IMOFlexMAX, който може да намали емисиите на парникови газове с над 25% в сравнение с модерните продуктовози.

Плавателният съд, проектиран от Stena Bulk, да отговори на настоящите и бъдещите нужди за превоз на течни товари по море, е развитие на настоящия IMOIIMAX проект и най-добрият в този клас по отношение на експлоатационните показатели, базиран на две основни цели – гъвкавост и ефективност.

„Световната необходимост от надежден, иновативен и устойчив транспорт за течни товари расте и това ще продължи, тъй като населението на света се увеличава и световният жизнен стандарт продължава да се подобрява“, казва Ерик Хенел, президент и изпълнителен директор на Stena Bulk.

IMOFlexMAX ще прокара пътя към устойчиво бъдеще като един от най-енергийно ефективните химикаловози/продуктовози на пазара. Той е проектиран от военноморски архитекти от световна класа в дъщерната компания Stena Teknik и се основава на 40 годишен опит в експлоатацията на танкери. От дизайна на корпуса до двигателите, тези кораби ще включват последните технологии, поставяйки нов стандарт за световния танкерен флот. Корабите ще бъдат оборудвани с ротори Flettner и соларни панели, за използване на вятъра и слънчевата светлина като източници на енергия. Те ще бъдат задвижвани от ефективни двигатели, които могат да работят с два вида гориво – втечнен природен газ, и конвенционални горива с ниско съдържание на сяра, използвайки най-съвременните технологии и ще прокарат пътя към други алтернативи с оглед на търговските пътища и очакванията на клиентите. Основната концепция на IMOFlexMax ще позволи драстично намаляване на емисиите на серни и азотни окиси (SOx и NOx) и прахови частици, както и на емисиите на парникови газове. С комбинираната икономичност на  гориво и енергийна ефективност Stena Bulk може да намалим емисиите на парникови газове с минимум 25% и възможност да се достигне до 45% намаление в сравнение с съвременните продуктовози използващи гориво с ниско съдържание на сяра.

С корабите IMOFlexMAX, които днес могат да бъдат построени със съществуващи и изпитани технологии и други решения, Stena Bulk прави голяма стъпка напред към привеждане на корабоплаването в съответствие с Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчивост и развитие.