Свят

Среща на морските посланици на добра воля на ММО

Виртуална среща на морските посланици на добра воля на Международната морска организация (ММО) на 03-ти юни 2020 г. чрез Майкрософт тиймс.

На 3-ти юни 2020 г. се проведе виртуална среща на морските посланици на добра воля на ММО чрез Майкрософт тиймс. Срещата беше ръководена от Майк Гай, офицер от отдела за външни връзки на ММО и бе открита от генералния секретар на ММО г-н Китак Лим. Той отбеляза важността на мрежата от морски посланици на добра воля на ММО и предизвикателствата на 2020 година. След откриването на срещата Фред Кени, директор на Правния отдел и отдела за външни връзки на ММО информира участниците за това как работи ММО в условията на пандемия КОВИД-19. Съветът на ММО работи чрез виртуални срещи с превод на шест езика. Горещите теми за 2020 година са намаляването на емисиите вредни газове в атмосферата от корабоплаването, влизането в сила на Международната конвенция за управление на баластните води, измененията на Международната конвенция за опазване на човешкия живот на море и т.н. Ключов проблем е възстановяването от пандемията КОВИД-19 и ролята на моряците. ММО прави опити да убеди членовете на Организацията на обединените нации да обявят моряците за ключови работници за да се поддържа световната икономика работеща и да продължи световната търговия. Заедно с корабната индустрия ММО съвместно с Международната камара по корабоплаване издаде препоръки за защита здравето на моряците по време на пандемията. В същото време имайки предвид, че смените на корабни екипажи бяха практически преустановени пред първите два месеца от пандемичната обстановка и има моряци с повече от 15 месеца на кораб секретариата на ММО призова държавите членки да създадат условия за смени на екипажите при максимално опазване както здравето на хората от крайбрежните държави, така и здравето на моряците. В централата на ММО е създаден кризисен център за подпомагане на моряците в извънредни ситуации. Този кризисен център е помогнал в повече от 55 случая за репатриране на моряци при серизни заболявания или други аварийни ситуации. Няколко посланици на добра воля отново повдигнаха въпроса за важността на създаване на условия смените на екипажите да се извършват, т.е. моряците да могат безпрепятствено да се качват и слизат от корабите.

Фред Кени обобщи дейността на морските посланици на добра воля след създаването на институцията през 2015 г. и промените, направени през последната година с нови правила за работа на схемата, детайлно описание на ролята на посланиците и новата система за отчет на тяхната дейност.

Майк Гай информира участниците в срещата, че към момента 39 посланици са одобрени след промените на схемата и всички са активни и работят за развитието и. Общи инструкции бяха дадени на морските посланици за Международния ден на моряка през 2020 г. Немски посланик на добра воля информира колегите,че в Бремен планират по време на Деня на моряка 25 юни 2020 г. да организират местни хора да приготвят малки пакети, музика на живо и да посетят корабите в пристанището и особено тези, които са вързани и изведени извън експлоатация и са от много време на корабите. За 2020 година кампанията за Деня на моряка е „Моряците – ключови работници, осигуряващи устойчиво корабоплаване за устойчива планета”. Моряците са на първа линия в борбата с пандемията, изпълнявайки ключова роля в осигуряване на движението на храна, лекарства и медицински стоки. В заключителните си бележки Фред Кени отбеляза, че виртуалната среща е успешна с участието на почти всички посланици на добра воля на ММО и заедно ще продължим да популяризираме морската професия.

К.д.п. Димитър Димитров,
Морски посланик на добра воля на Международната морска организация за България