СвятТехнологии

Намаляването на емисиите от съществуващите кораби е от ключово значение

Намаляването на емисиите от съществуващите кораби е от ключово значение за справяне с влиянието на корабоплаването върху изменението на климата.

Корабоплаването не може да чака нови нисковъглеродни кораби да влязат във флота, за да намалеят емисиите на въглероден диоксид (CO2) в съответствие с целите на Парижкото споразумение за борба с климатичните промени, сочи проучване на Манчестърският университет (University of Manchester), публикувано в новото списание BMC Energy. Намаляването на емисиите от съществуващите кораби е от ключово значение за справяне с влиянието на корабоплаването върху изменението на климата.

Мерките за намаляване на замърсяването от корабоплаването са насочени към новите кораби, но проучването сочи, че емисиите на CO2 от съществуващите кораби ще доминират като влияние върху климата и дори може да погълнат целия въглероден бюджет на сектора. За да се постигне необходимият ефект, политиките за намаляване на емисиите на CO2, трябва да бъдат насочени към декарбонизиране и модернизиране на съществуващия флот, а не да разчитат само на нови по-ефективни плавателни съдове.

Тъй като срокът за експлоатация на корабите е твърде голям, емисиите генерирани през останалата част от техния живот ще са повече в сравнение с другите видове транспорт. Ако не се предприемат мерки, съществуващите кораби ще генерират над 100% от въглеродния бюджет съгласно Парижкото споразумение.

Изследването посочва и множеството начини за намаляване на емисиите от съществуващи кораби, като например плаване с по-ниска скорост, използване на възобновяеми източници на енергия като роторни платна, свързване към електрическата мрежа в пристанище, и модернизиране с други енергоспестяващи технологии. Иновативни проекти, като например инсталирането през 2018г. на две роторни платна „Norsepower Flettner“ с височина 30 метра на кораба „Maersk Pelican“, могат да помогнат значително за намаляване на емисиите.

Но учените смятат, че времето е от съществено значение. Ако необходимите мерки се приложат бързо и в достатъчна степен, корабоплаването би могло да даде своя принос за постигане на целите на Парижкото споразумение за борба с климатичните промени. В противен случай други сектори ще трябва да намалят емисиите си в по-голяма степен и по-бързо, за да компенсират емисиите от корабоплаването.

Проучването е анализирало данни за емисиите на CO2, възрастта и скрапирането на корабите, като е обхванало 11 000 плавателни съда, включени в новата схема на Европейския съюз за мониторинг на емисиите (EU MRV), за да предостави достоверна информация за скоростта, с която трябва да се декарбонизират новият и съществуващият флот.