България

Ученици от гимназия „Свети Никола“ – Бургас с практика на кораб „Анастасия“

Възпитаници на Морското училище в Бургас започнаха практика на кораб „Анастасия“

Ученици от Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ в Бургас започнаха своята първоначална плавателна практика по корабоводене на общинския кораб „Анастасия“.

На своята първа тренировка те се запознаха с мерките за безопасност , маневрените елементи на кораба, командите, подавани до и изпълнявани от рулевия, както и палубните мероприятия по заставане на кея и снемане от кея на острова и в Пристанище Бургас.

Обучението е под ръководството на преподавателя по практика кап. Деньо Николов и ще продължи до усвояването на целия материал за учебната година. Възпитаниците на Морската гимназия ще се учат в реални корабни условия ежедневно до края на учебната година. Продължава практиката им и на ро-ро кораба „Дружба“.

Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов „Св. Никола“ стана иновативно училище с решение на Министерския съвет от август 2019г. От 1 септември 2019г. гимназията, която беше държавна, бе прехвърлена на Община Бургас, която полага усилия за модернизация на материалната база, за оборудването й със съвременни съоръжения, както и за повишаване качеството на образованието.

Ръководството на Морското училище от своя страна сключи редица споразумения за практики на своите ученици с морския бизнес, университети и държавни институции.

Източник: Община Бургас