Морска историяСвят

Какво е товарна марка на кораба?

В наши дни действа Международната конвенция за товарните водолинии, подписана в Лондон на 5 април 1966 г, от представителите на 54 държави. Нейните правила влязоха в сила на 21 юли 1968 г. От тогава до сега конвенцията е претърпяла редица изменения.

Съгласно Международната конвенция за товарните водолинии, всички търговски съдове трябва да имат на бордовете отметка, която се нарича товарна марка.

Товарната марка се изобразява точно в средата на кораба по неговата дължина (мидела) на двата му борда под формата на кръг и до него фигура, наподобяваща гребен.

Товарна марка

Какво означават тези символи? В конкретния случай, буквите C и S над чертата преминаваща през кръга означават, че товарната марка е нанесена върху борда на кораба с разрешението и под надзора на „China Classification Society“. Всяка класификационна организация използва свои символи. Такива са „L–R“ за Lloyd’s Register, „B–V“ за Bureau Veritas, „V–L“ за DNV GL, „R–I“ за RINA и т.н. Линията, минаваща през центъра на кръга, и нейното продължение в гребена са означени с буквата „S“. Това е т.н. лятна товарна водолиния (Summer). Тя показва пределното газене на кораба при плаване през лятото.

През зимата корабите често се натъкват на щормово време, бури и урагани. Тежко натовареният кораб по време на щорм лесно може да загуби своя запас на плавучест за сметка на теглото на стоварилата се върху палубата му вода. За да се бори успешно с щорма, на кораба е необходим голям резерв от павучест. Това се постига чрез увеличената височина на надводния борд и чрез по-малкото газене. С „W“ е означена зимната товарна водолиния (Winter).

През зимата най-негостоприемен е Северният Атлантически океан. През зимата в този район бушуват силни щормове и е възможно обледеняване. С „WNA“ е отбелязана зимната товарна водолиния за Северния Атлантически океан (Winter North Atlantic).

Над лятната товарна водолиния има още две линии. При плаване в тропиците времето обикновено е благоприятно. В такъв случай корабът може да вземе повече товар, да има по-голямо газене и по-малък надводен борд. С „T“ е обозначена тропическата товарна водолиния (Tropical).

Газенето на кораба зависи и от плътността на водата. Още в дълбока древност моряците забелязали, че когато корабът влиза от морето в реката, т. е. попада от по-плътната морска вода в по-малко плътната сладка вода на реката, неговото газене се увеличава и обратно, то се намалява, когато корабът излиза от реката в морето. Следователно, ако корабът се товари в речно пристанище, а плаването ще бъде през океана, трябва да осигурим малко по-голямо газене, отчитайки, че в солената вода то малко ще се намали. С „F“ е означена лятната товарна водолиния за сладка вода (Fresh water). Тя се нанася към кърмата от вертикалната линия.

И накрая с „ТF“ е означена тропическата товарна водолиния за сладка вода, която също се нанася към кърмата от вертикалната линия (Tropical fresh water).

За корабите превозващи палубен дървен товар може да бъде присвоена специална товарна марка наречена товарна марка за дървен товар. Дървеният палубен товар може да се разглежда като придаващ на кораба определена допълнителна плавучест и повишена защита от действието на морето. По тази причина за корабите, превозващи дървен палубен товар, може да се допусне намаление на надводния борд. Водолиниите за товарната марка за дървен товар са означени със същите символи като пред тях е поставен допълнително символът „L“.

На пръв поглед, всичко изглежда много просто, но за да се стигне дотук било необходимо дълго време, през което заради претоварване били погубени много кораби.

За историята на товарната марка и надводния борд в древността може да прочетете ТУК.

Това е втората от общо 5 статии в поредица посветена на товарната марка. Вижте още:

Трагичната гибел на „Вестрис“ и конвенцията за товарната марка
Товарната марка и надводният борд в древността
Войната на Плимсол за товарната марка на корабите
Как британски закон за товарната марка станал международен стандарт?