БългарияВидео

ДППИ представи отстраняване на нефтен разлив и твърди отпадъци (Видео)

Мащабна демонстрация на операции по отстраняване на нефтен разлив и замърсяване с твърди отпадъци беше представена във Варна.

Бяха представени две успоредни демонстрации с различни по вид съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания.

Реализацията на проект  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“ е от изключителна важност за развитието на синята икономика. Това стана ясно от думите на заместник-министъра на транспорта и съобщенията Владимир Върбанов. Той откри заключителното събитие по проекта, което се проведе при засилен интерес на 23.03.2022 г. (сряда) в гр. Варна, като подчерта, че Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е един от най-ефективните бенефициенти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020.

Една от отговорностите на ДППИ е да поддържа сили и средства за участие в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, извършвани в акваториите на пристанищата за обществен транспорт – държавна собственост, в съответствие с Националния план за защита при бедствия. В изпълнение на тези задължения ние доставихме възможно най-модерното оборудване за отстраняване на нефтени разливи и твърди отпадъци от морските и речни акватории на пристанищата. Сега е важно усилията ни да срещнат активна подкрепа от отговорните органи, които в Плановете за защита при бедствия да регламентират ясно взаимодействието между участниците в операциите, заяви генералният директор на ДППИ Анна Натова.

Бяха представени две успоредни демонстрации с различни по вид съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания. При едната операция присъстващите наблюдаваха почистване на нефтен разлив. Операторите показаха разпъването на бонови заграждения за ограничаване на нефтени разливи, след което екипажът демонстрира как се извършва самото почистване чрез плавателен съд, оборудван със скимър. При втората демонстрация гостите наблюдаваха почистване на замърсяване с плаващи битови отпадъци. Операторите демонстрираха разгръщането на бонови заграждения за ограничаване на замърсения участък чрез плавателен съд, оборудван с лъков колектор. С оборудването борави високоспециализиран екип от капитани, механици и оператори с дългогодишен опит. За да може бързо и адекватно да се справят в различни аварийни ситуации, служителите периодично преминават специализи рани обучения и тренировки.

С реализацията на проекта Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ прави крачка напред към една по-зелена България, като допринася за привеждането на българските пристанища към изискванията на Европейския съюз в областта на околната среда. Проектът е финансиран от „Транспорт и транспортна инфраструктура“ – оперативната програма, по която ДППИ изпълни редица мащабни проекти и въведе в експлоатация авангардни системи на европейско ниво, които ни нареждат в челните редици в Европа по дигитализация на водния транспорт.