IMOРегулативни

Изменение на Баластната конвенция влезе в сила от 01.06.2022

Резолюция MEPC.325(75) включва изменения на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, които влизат в сила на 1 юни 2022 г.

Съгласно измененията, тестването за въвеждане в експлоатация (Commissioning testing) в съответствие с насоките на IMO (BWM.2/Circ.70/Rev.1) вече е задължително за системите за пречистване на баластните води, инсталирани на и след 1 юни 2022 г.

Това се прилага и при извършване на допълнителен преглед (additional commissioning survey) изискван след промени, подмяна или значителен ремонт на системата за пречистване на баластните води.

Тестването за въвеждане в експлоатация в съответствие с BWM.2/Circ.70/Rev.1 изисква вземане на проби от баласта на изхода от системата, които да бъдат анализирани от лаборатория за съответствие със стандарта D-2. Лабораторията трябва да бъде призната от флаговата администрация или одобрена от класификационната организация.