Инспекции

Концентрирана инспекционна кампания за съответствие с STCW

Концентрирана инспекционна кампания за съответствие с Конвенцията STCW ще проведат Парижкият и Токийският меморандуми за разбирателство по ДПК.

Кампанията ще се проведе в периода от 1 септември 2022 г. до 30 ноември 2022 г. Проверките за съответствие с Конвенцията STCW ще се провеждат по време на редовните инспекции на Държавния пристанищен контрол.

Изтегли въпросника за концентрираната инспекционна кампания ТУК

Кампанията има за цел да потвърди че:

  • броят на моряците, работещи на борда, и техните свидетелства са в съответствие с разпоредбите на Конвенцията и Кодекса STCW и приложимите изисквания за надеждно комплектуване на кораба с екипаж, определени от администрацията на държавата, под чието знаме плава корабът;
  • всички моряци, работещи на борда, за които се изисква да бъдат сертифицирани в съответствие с Конвенцията STCW, притежават необходимите документи;
  • Моряците на борда притежават валидни медицински свидетелства, както се изисква от Конвенцията STCW;
  • Разписанията за вахтите и часовете за почивка са в съответствие с изискванията на Конвенцията и Кодекса STCW;
  • Кампанията ще допринесе за повишаване на осведомеността на корабособствениците, операторите и екипажите относно специфичните изисквания на Конвенцията и Кодекса STCW.

При установяване на несъответствия, пристанищните власти могат да предприемат различни действия, от вписване на забележка и инструктиране на капитана тя да бъде отстранена в определен срок, до задържане на кораба до отстраняване на несъответствието.


За Maritime Global

Maritime Global се реализира по моя идея и изпълнение, с доброволен и безвъзмезден труд, в личното ми свободно време и се финансира изцяло с лични средства от мен. Всеки, който има желание да публикува материал или да съдейства по друг начин за развитието на сайта, нека се чувства свободен да се свърже с мен.