STCW

Международна конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW)

Инспекции

Концентрирана инспекционна кампания за съответствие с STCW

Концентрирана инспекционна кампания за съответствие с Конвенцията STCW ще проведат Парижкият и Токийският меморандуми за разбирателство по ДПК. Кампанията ще

Read More