ИнспекцииРегулативни

Стабилитет е темата на тазгодишната инспекционна кампания на Парижкия меморандум.

Няколко сериозни инцидента предизвикаха концентрирани инспекционни кампании (КИК) от големите меморандуми за разбирателство по държавен пристанищен контрол (ДПК).

Парижкият и Токийският меморандуми за разбирателство по ДПК ще проведат концентрирана инспекционна кампания на тема „Стабилитет“ („Stability in General“) от 1 септември до 30 ноември 2021 г. Други меморандуми, които ще се присъединят към тази инициатива са Черноморски (Black Sea MoU), Средиземноморски (Mediterranean MoU), Индийски окена (Indian Ocean MoU), Рияд (Riyadh MoU) и Латиноамерикански (Vina del Mar MoU).

Общата КИК на тема „стабилитет“ беше предвидена от Парижкия и Токийския меморандуми за 2020 г., но поради пандемията COVID-19 се отложи с една година. КИК на тема „стабилитет“ е провокирана от няколко сериозни инцидента дължащи се на неправилно натоварване на корабите и липсваща информация за устойчивост на борда.

Очаква се тазгодишната КИК да се фокусира върху товарната документация, информацията за устойчивост и товарната програма и дали капитанът и отговорните офицери са получили необходимата фамилиаризация.

Някои от забележките свързани с тази КИК, може да бъдат:

  • 01313 – Booklet for bulk cargo loading/unloading/stowage
  • 01316 – Cargo information
  • 01317 – Cargo Record book
  • 01321 – Endorsement of cargo booklet
  • 01326 – Stability information booklet
  • 02102 – Damage Control Plan
  • 02103 – Stability/strength/loading information and instruments
  • 15150 – ISM

Очаква се въпросникът за концентрираната инспекционна кампания да бъде публикуван в началото на м. август.

Всички несъответствия, свързани със стабилитета, засягат най-вече Системата за управление на безопасността (SMS) и могат да доведат до ISM забележка, особено ако са повече на брой или се повтарят.

Програмата на Парижкия меморандум за разбирателство по ДПК предвижда КИК на тема STCW за 2022 г. Кампания на тема Polar Code е насрочена за периода юни – август 2022г.

Тази година Карибският меморандум за разбирателство по ДПК ще проведе КИК на тема „Управление на баластните води“. Периодът през който ще бъде проведена КИК засега не е обявен.