IMOРегулативни

Електронни сертификати за морските лица обсъжда IMO

IMO назначи кореспондентска група, която да разгледа използването на електронни сертификати и документи за морските лица.

Това беше решено по време на шестата сесия на подкомитета по човешкия елемент, подготовката и вахтената служба (Sub-Committee on Human Element, Training and Watchkeeping (HTW 6)), който се проведе от 29 април до 3 май 2019 г.

Групата трябва да обсъди редица важни неща като:

  • проверка на автентичността
  • гарантиране на сигурността
  • формат на данните
  • как и къде ще се съхранява информацията
  • поверителност
  • други въпроси, които могат да възникнат в процеса на работа

На кореспондентската група бяха възложени и следните задачи:

  • да определи правилата от конвенцията STCW и STCW Code, които трябва да бъдат променени за да се осъществи и улесни използването на електронни сертификати и документи за морските лица:
  • да подготви проект на измененията.

Групата ще докладва резултатите на седмата сесия на подкомитета (HTW 7) през 2020 година.

Въпреки, че работата на IMO по дигитализиране на сертификатите и документите за морските лица е още в начална фаза, някои морски администрации вече са постигнали напредък в тази посока. Според Датската морска администрация електронните сертификати имат голям потенциал в много аспекти. Чрез тях ще намалеят значително административните трудности и ще се улесни преминаването на инспекциите по реда на Държавния пристанищен контрол (ДПК), позволявайки автоматична и незабавна проверка. Според проекта, публикуван на интернет страницата на Датската морска администрация електронните сертификати ще работят по следния начин:

Електронни сертификати за морските лица
Визия на Датската морска администрация за електронните сертификати на морските лица

Морските лица ще имат възможност да се регистрират и да споделят информация чрез мобилно приложение. Така капитанът и компанията ще получат достъп до електронните сертификати на екипажа. Те ще могат лесно да осъществяват контрол и автоматично да проверяват съответствието с документа за минимален екипаж (Minimum Safe Manning Certificate)