IMOРегулативни

ICS настоява за пълна ревизия на STCW

ICS изрази загриженост дали Конвенцията STCW продължава да отговаря на съвременните изисквания на индустрията.

В новоиздадения годишен преглед на корабоплаването „Annual Review 2020“, ICS изрази загриженост дали конвенцията STCW продължава да отговаря на съвременните изисквания на индустрията и отбелязва, че нейното пълно ревизиране ще позволи на морския сектор да се адаптира много по-ефективно към бързо развиващите се технологии.

Корабоплаването е световна индустрия и поради това изисква глобален режим за управление на стандартите за компетентност и изискванията за сертифициране на близо два милиона моряци, заети в световния търговски флот.

Това е така, защото голяма част от моряците плават под флага на държава, която е различна от държавата, отговорна за контрола на тяхното обучение и издаването на свидетелствата им за компетентност. Този глобален ред е определен от Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW), която съществува вече повече от 40 години. Цялостна ревизия не е правена от началото на 90-те години преди радикалното пренаписване на Конвенцията STCW, приета от IMO през 1995 г.

Конвенцията STCW и придружаващият я STCW Code бяха последно преразгледани преди приемането на измененията от Манила (Manila Amendments) през 2010 г., като преходният период за изпълнение на многото корекции, договорени от правителствата, приключи през 2017 г. Въпреки че промените, договорени през 2010 г., бяха значителни, те не са с обхвата на цялостно преразглеждане.

За съжаление все още е нормална практика да се налага работодателите да осигуряват допълнително обучение преди да наемат офицери, които са сертифицирани съгласно STCW от страни по Конвенцията. Това поражда въпроси дали конвенцията, както е разработена понастоящем, продължава да отговаря на съвременните изисквания на индустрията.

Членовете на ICS стигнаха до заключението, че напълно ревизирана STCW ще позволи на индустрията да се адаптира много по-ефективно към бързо развиващите се технологии, включително автоматизацията. Ревизираната конвенция би могла да осигури достатъчна гъвкавост, за да отговори на изискванията на бързо развиващия се световен флот. Навлизането на нови технологии по отношение на навигационните, инженерните и пропулсивните системи (включително използването на алтернативни горива) вече променя функциите, които моряците изпълняват на борда на кораба, и компетенциите и обучението, които се изискват понастоящем.

През 2019 г. ICS представи пред IMO подробен документ, в който се излагат опасенията на работодателите по отношение на настоящите изисквания на STCW, който беше приет с одобрение от държавите-членки. През юни 2019 г. Комитетът по морска безопасност на IMO се съгласи, че Подкомитетът по човешкия елемент подготовката и вахтената служба следва да продължи концепцията за пълен преглед на Конвенцията STCW на следващото си заседание през 2020 г. За съжаление, поради COVID-19, това беше отложено за 2021г.