ИнцидентиСвят

Intercargo публикува доклад за произшествията с кораби за насипни товари

Intercargo публикува доклад за произшествията с кораби за насипни товари за периода 2009 до 2018г.

Докладът обхваща произшествията с кораби за насипни товари с дедуейт над 10,000 т. и анализира статистиката и тенденциите за последните 10 години. Intercargo приветства последните изменения на Международния кодекс за превоз на твърди насипни товари по море (IMSBC 04-17) влезли в сила на 01.01.2019г. и включващи важни промени отнасящи се към товари, които могат да се втечнят и призовава заинтересованите страни да останат бдителни, тъй като втечняването на товари продължава да бъде голяма заплаха за човешкия живот на море.

Важни констатации:

Общо 48 кораба с дедуейт над 10,000 т. се считат за пълна загуба (total losses). От тях:

  • 18 кораба Handysize – 37.5% от общия брой загубени кораби
  • 11 кораба Handymax – 22.9% от общия брой загубени кораби
  • 8 кораба Supramax – 16.7% от общия брой загубени кораби, като 5 от тях са причинени от втечняване на товара и са довели до загуба на 72 човешки живота
  • 7 кораба Capesize – 14.6% от общия брой загубени кораби
  • 4 кораба Panamax – 8.3% от общия брой загубени кораби
  • За 2011 година е отчетен максимален брой загубени кораби след което има намаляване на годишната бройка.
  • Общо 48 кораба с дедуейт над 10,000 т. се считат за напълно загубени, което прави приблизително 5 кораба годишно
  • Общо 188 души са загубили живота си, което прави приблизително 19 годишно
  • 19.2 години е средната възраст на загубените кораби
  • Общо 2.89 милиона тона дедуейт са загубени или средно 289, 000 тона годишно.
ГодинаHandysizeHandymaxSupramaxPanamaxCapesizeОбщо
20096301010
2010112026
20116211111
2012101103
2013132017
2014110002
2015201104
2016010023
2017001012
2018000000
Общо181184748
Причини:

Най-много загуби на човешки живот са причинени от преместване на товара/втечняване. Общо 101 човека (53.7%) са загубили живота си в резултат на 9 инцидента;

Най-често докладваната причина е засядане причинила загуба на 19 кораба или 39.6 % от общия брой загубени кораби;

Наводняване е причинило загубата на 6 кораба (12.5%)

61 човешки живота (32.4%) са загубени при шестте инцидента с неидентифицирани причини. Два от тях през 2017 година (Stellar Daisy и Emerald Star) са отнели 32 живота.

Пълният доклад от 20 страници с подробна статистика и графики може да бъде свален от тук.