МестниРегулативни

Украйна временно спира анализа на баластните води

Украинските власти потвърдиха, че сегрегиран баласт вече може да се изхвърля в украински пристанища без никакви ограничения. Това привежда Украйна в съответствие с MARPOL 73/78, съобщава „Britannia P&I“.

Досега инспекторите по екология можеха да вземат проби от баластните води и често налагаха значителни глоби по обвинения в замърсяване. Britannia P&I съветва своите клиенти да контактуват местните агенти и кореспонденти в случай на опит за вземане на проби от баластните води.

Подобна информация беше публикувана и на интернет страницата на морския застраховател „Gard“, който се позовава на местните си кореспонденти „Legat Odessa LLC“.

Последната информация от нашите кореспонденти идва като лъч на надежда, що се отнася до спазването на изискванията за баластните води в страната.

пишат „Gard“.

Министерският кабинет на Украйна е издал Резолюция № 367 от 27.03.2019г., която променя правилата за баластните води в Украински пристанища. Контролът върху сегрегирания баласт е прекратен и на инспекторите по екология не се разрешава да проверяват корабите с цел екологичен контрол и вземане на проби от баласта. Досега, при забелязване на видими следи от замърсяване, еколозите можеха да вземат и анализират проби от баластните води.

ВНИМАНИЕ!!!

Резолюция № 367 от 27.03.2019г. посочва, че тази отмяна е временна, но ще остане в сила до одобряване на нови протоколи за вземане и анализ на проби. Дотогава на еколозите се забранява да вземат и анализират проби от корабния баласт.

Според местните кореспонденти на „Gard“, вероятно инспекторите от екослужбите ще продължат да проверяват баластните системи, дневниците, записите за подмяна на баласта и да търсят несъответствия. Като повод биха могли да използват, видими следи от системата за сточни води (grey water).

„Gard“ препоръчва:
  • Капитаните на кораби посещаващи Украйна, преди пристигане да потвърдят чрез агента, че около кейовото място е чисто. Много е важно по време на престоя на кораба, екипажът да осигури по корпуса да няма следи от замърсяване;
  • Екипажът периодично да проверява за замърсяване около кораба и ако се открие такова да информира местните власти и P&I клуба.
  • Корабите да се придържат стриктно към изискването за подмяна на баласта в Черно море. Записи за това следва да бъдат направени в съответните дневници и баластни форми. Да се обяви на агента количеството баласт, което ще се изхвърля. Да се обръща сериозно внимание на поддръжката на баластните танкове, произхода на баласта, просмукването на танковете при дебаластиране и процедурите за вземане на проби.
  • Документацията свързана с управлението на баластните води да бъде пълна и актуална преди влизане в пристанището.

Източници:

  1. Britannia P&I – Ukraine: Segregated ballast water control
  2. Gard – Ukraine revises its ballast water regulations